Certyfikacja BRC GS IOP

Co to jest BRC GS (IOP) ?

BRC GS ( IOP) to powszechnie stosowany standard w branży opakowaniowej żywności. Wyznacza on kierunki w zakresie zapewnienia jej bezpieczeństwa.

Jest to system przeznaczony dla firm zajmujących się produkcją opakowań mających kontakt z żywnością. BRC wspólnie z Instytutem Opakowań IOP utworzyły globalny standard BRC GS IOP dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, ustanawiając uznaną międzynarodową normę dla opakowań. Uzyskanie certyfikatu BRC GS IOP daje firmie międzynarodowe uznanie jakości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za produkt. Wdrożenie BRC GS IOP gwarantuje bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz spełnienie wszelkich wymagań prawnych i higienicznych.

Dla kogo przeznaczony jest standard?

Dla producentów i dostawców wszystkich materiałów opakowaniowych włączając magazynowanie i transport:

 • materiałów do bezpośredniego kontaktu z żywnością
 • materiałów do niebezpośredniego kontaktu z żywnością
 • materiałów innych niż żywność (kosmetyki, zabawki, itp.)

Jakie obszary reguluje?

BRC GS IOP obejmuje następujące obszary:

 • identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka
 • Systemu Zarządzania w produkcji
 • zapewnienia właściwego środowiska produkcji (tzn. wdrożenia zasad GMP i GHP), kontroli produktu, procesu
 • nadzoru nad zanieczyszczeniami, migracji pierwiastków, składu chemicznego, badań laboratoryjnyc
 • personelu

Powyższa analiza obejmuje najistotniejsze obszary produkcji, związane bezpośrednio i pośrednio z opakowaniami.  System ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa produktów spożywczych pakowanych w różnorakie opakowania.

Audyty przeprowadzane są w terminie uzgodnionym pomiędzy TÜV NORD Polska, a zleceniodawcą. Czas trwania audytu zależy od wielkości i rodzaju zakładu produkcyjnego. Minimalny czas trwania audytu określony przez British Retail Consortium wynosi 12 godzin. Audyt kończy się sporządzeniem raportu, w przypadku zaistnienia niezgodności sporządzany jest ich wykaz. Na podstawie wykazu niezgodności audytowana firma przygotowuje plan działań korygujących z terminami ich wykonania. Raport i wykaz niezgodności wraz z planem działań korygujących trafiają do jednostki certyfikującej gdzie podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu. Zazwyczaj okres ważności certyfikatu wynosi 1 rok.

Jakie są korzyści z posiadania certyfikatu BRC?

 • ułatwienie współpracy z odbiorcami krajowymi jak i poza jego granicami 
 • uniknięcie wielokrotnych audytów ze strony odbiorców
 • obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze
 • doskonalenie firmy, procesów i produktów
 • pomoc w nadzorze nad spełnianiem wymagań prawnych i klientów w stosunku do opakowań
 • wymagany jest przez klientów sieciowych jako dowód spełniania wymagań BRC GS IOP u dostawcy

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Katarzyna Batorska Food Hub Manager
Jerzy Dyszerowicz Manager ds. Rynku Spożywczego
Mariola Kurzępa - Międlar Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa