MENU

Certyfikacja BRC IOP

Co to jest BRC GS (IOP) ?

BRC GS ( IOP) to powszechnie stosowany standard w branży opakowaniowej żywności. Wyznacza on kierunki w zakresie zapewnienia jej bezpieczeństwa.

Jest to system przeznaczony dla firm zajmujących się produkcją opakowań mających kontakt z żywnością. BRC wspólnie z Instytutem Opakowań IOP utworzyły globalny standard BRC IOP dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, ustanawiając uznaną międzynarodową normę dla opakowań. Uzyskanie certyfikatu BRC IOP daje firmie międzynarodowe uznanie znaku jakości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za produkt. Wdrożenie BRC IOP gwarantuje bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz spełnienie wszelkich wymagań prawnych i higienicznych.

Dla kogo przeznaczony jest standard?

Dla producentów i dostawców wszystkich materiałów opakowaniowych włączając magazynowanie i transport dla:

 • materiałów do bezpośredniego kontaktu z żywnością
 • materiałów do niebezpośredniego kontaktu z żywnością
 • materiałów innych niż żywność (kosmetyki, zabawki, itp.)

Jakie obszary reguluje?

BRC GS IOP obejmuje następujące obszary:

 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
 • techniczny System Zarządzania w produkcji
 • zapewnienie właściwego środowiska produkcji (tzn. wdrożenie zasad GMP i GHP), kontrola produktu, procesu
 • nadzór nad zanieczyszczeniami, migracje pierwiastków, skład chemiczny, badania laboratoryjne
 • personel

Powyższa analiza obejmuje najistotniejsze obszary produkcji, związane bezpośrednio i pośrednio z opakowaniami.  System ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa produktów spożywczych pakowanych w różnorakie opakowania.

Audyty przeprowadzane są w terminie uzgodnionym pomiędzy TÜV NORD Polska, a zleceniodawcą. Czas trwania audytu zależy od wielkości i rodzaju zakładu produkcyjnego. Minimalny czas trwania audytu określony przez British Retail Consortium wynosi 12 godzin. Audyt kończy się sporządzeniem raportu, w przypadku zaistnienia ewentualnych niezgodności sporządzany jest ich wykaz. Na podstawie wykazu niezgodności audytowana firma przygotowuje plan działań korygujących z terminami ich wykonania. Raport i wykaz niezgodności wraz z planem działań korygujących trafiają do jednostki certyfikującej gdzie podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu. Zazwyczaj okres ważności certyfikatu wynosi 1 rok.

Jakie są korzyści z posiadania certyfikatu BRC?

 • ułatwienie współpracy z odbiorcami krajowymi jak i poza jego granicami 
 • uniknięcie wielokrotnych auditów ze strony odbiorców
 • obniżenie kosztów poprzez systematyczne działania zapobiegawcze
 • doskonalenie firmy, procesów i produktów
 • pomaga w nadzorze nad spełnianiem wymagań prawnych i klientów w stosunku do opakowań
 • wymagany jest przez klientów sieciowych jako dowód spełniania wymagań BRC Packagingu u dostawcy

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Katarzyna Batorska

Product Manager ds. Rynku Spożywczego

+48 609 853 891

k.batorska@tuv-nord.pl

Mariola Kurzępa - Międlar

Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa

601 506 761

m.kurzepa-miedlar@tuv-nord.pl