MENU

GREEN KAIZEN

CO OZNACZA „GREEN KAIZEN”?

Green Kaizen jest to metoda stanowiąca uzupełnienie i jednocześnie rozszerzenie stosowanych w firmach strategii ciągłego doskonalenia (np. Lean, Kaizen, Six Sigma). Metoda ta skupia się na identyfikacji i eliminacji ekologicznego marnotrawstwa – czyli nadmiernego zużycia surowców, wody czy też nadmiernej ilości powstających odpadów oraz poprawie efektywności środowiskowej (i ekonomicznej!) procesów produkcyjnych, zaspokajaniu wymagań klientów w obszarze ekologii i zmniejszaniu negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

GREEN KAIZEN W PRAKTYCE

TÜV NORD Polska oferuje Państwu usługę opartą na mentoringu, której celem jest poprawa efektywności przedsiębiorstwa przez zmniejszenie kosztów zarówno zakupu materiałów, jak i realizacji procesów oraz przez obniżenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Państwa pracownicy nauczą się identyfikować marnotrawstwo materiałów, surowców i wody w procesach firmy oraz ograniczać je za pomocą narzędzi Lean i Kaizen (m.in. GVSM, 5R, 5S, Visual Management, eco-Mapping) w ramach metody Green Kaizen. Dodatkowo pracownicy nauczą się tworzyć ekousprawnienia, zmniejszające ilości powstających odpadów w firmie, a tym samym podniesie się ich świadomość ekologiczna i zaangażowanie w realizację obowiązków z zakresu ochrony środowiska.

EFEKTY W 4 KROKACH

Cała usługa składa się z 4 etapów – od stworzenia w przedsiębiorstwie „Zespołu Green Kaizen”, aż po samodzielne wykonanie „Planu Usprawnień” przez uczestników usługi. W ciągu około 8 tygodni Państwa pracownicy nauczą się praktycznie wykorzystywać poznane narzędzia, pracując od razu nad rozwiązaniem konkretnych problemów marnotrawstwa w Państwa firmie:

KROK 1 obejmuje powołanie firmowego zespołu „Green Kaizen” oraz szkolenie warsztatowe mające na celu zbudowanie świadomości i kompetencji zespołu.
KROK 2 to wstępny przegląd procesów zachodzących w Państwa organizacji, zbieranie informacji i wybór priorytetowych obszarów do dalszej pracy, analiza marnotrawstwa materiałów, surowców, wody oraz odpadów. 
KROK 3 ma na celu ustalenie przyczyn marnotrawstwa oraz określenie celów poprawy i wskaźników. Na tym etapie zachodzą kluczowe działania, takie jak: wypracowanie i wybranie kluczowych usprawnień ograniczających marnotrawstwo i opracowanie planu wdrożenia dla wybranych usprawnień.
KROK 4 to etap, w którym Zespół Green Kaizen pracuje już zupełnie samodzielnie, konsultując jedynie swoje działania z ekspertem TÜV NORD Polska. Na tym etapie następuje wdrożenie wybranych usprawnień i ich monitoring oraz ocena osiągniętych rezultatów i wskazanie obszarów do dalszego ulepszania.

ZAPRASZAMY

Zapraszamy do kontaktu – udzielimy Państwu wyczerpujących odpowiedzi i przygotujemy precyzyjną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.