MENU
 1. Usługi
 2. Usługi Techniczne
 3. Technika budowlana
 4. Syndrom Chorego Budynku

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiła listę objawów związanych z przebywaniem w tzw. „chorych” budynkach. Do objawów zalicza się, m.in. choroby związane z zapaleniem śluzówek, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie krtani i oskrzeli, migreny oraz zaburzenia koncentracji. Choroby pojawiające się w następstwie przebywania w nadmiernie zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym nazwano zespołem chorób związanych z budynkiem „Building Related Illnes”.

Zgodnie z wytycznymi WHO w budynkach w których doszukano się nieprawidłowości w elementach konstrukcyjnych budynkach określono „Syndromem Chorego Budynku” – „Sick Buildig Syndrome” Dla naszego zdrowia ważne jest  zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego, klimatu akustycznego, oświetlenia, a także odpowiedniej jakości powietrza wolnej od zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego czy biologicznego.

Oferujemy przeprowadzenie inspekcji i badania jakości powietrza wewnętrznego. Naszym atutem jest indywidualne podejście do każdego problemu Klienta z którym się boryka.

Usługa ta skierowana jest dla właścicieli i zarządców obiektów oraz dla najemców powierzchni biurowych i magazynowych.

W ramach usługi wykonujemy wykonanie:

 • wizji lokalnej przeprowadzonej w Państwa firmie
 • oceny oraz pomiarów instalacji wentylacyjnej
 • wykonanie badań chemicznych i mikrobiologicznych
 • oceny stanu technicznego obiektu

Korzyści i z przeprowadzonej usługi:

 • określenie źródła pochodzenia nieprzyjemnego zapachu
 • poprawienie funkcjonowania całego systemu zgodnie z parametrami przedstawionymi w projekcie
 • ocenienie stopienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni ścian ze wskazaniem miejsc w których może wystąpić problem z zagrzybieniem przegród
 • zmniejszenie liczby zachorowań spowodowanych niewłaściwą jakością powietrza

Dodatkowo oferujemy:

Inspekcję stopnia zanieczyszczenia systemów wentylacyjnych

System wentylacyjny w obiektach budowlanych powinien zapewniać użytkownikom odpowiednią ilość i jakość powietrza. Prawidłowo funkcjonująca instalacja powinna utrzymywać parametry środowiskowe na poziomie zabezpieczającym powstawanie grzybów pleśniowych i szkód budowlanych. Pracownicy jednak często skarżą się na złe samopoczucie, a firmy produkcyjne mają problem z utrzymaniem właściwej jakości powietrza.

Oferujemy przeprowadzenie inspekcji stopnia zanieczyszczenia systemów wentylacyjnych. Usługa ta skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów oraz dla najemców powierzchni biurowych i magazynowych.

W ramach inspekcji oferujemy wykonanie:

 • oceny stopnia zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej kurzem/pyłami
 • badania na obecność w instalacji wilgoci i pary
 • pomiarów wydajności systemu
 • pomiarów warunków środowiskowych
 • badania mikrobiologicznego powietrza i powierzchni

Korzyści z przeprowadzonej inspekcji
Określenie stanu zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnych
Zdiagnozowanie miejsc nieprawidłowego funkcjonowania systemu zgodnie z parametrami przedstawionymi w projekcie
Zdiagnozowanie punktów krytycznych mających wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacyjnego a tym samym na stopień zanieczyszczenia powietrza np. w strefach czystych linii produkcyjnych czy w muzeach
Wskazanie miejsc, w których może wystąpić zagrożenie związane z pożarem i wybuchem
Ograniczenie zachorowań pracowników, które spowodują zwiększenie produktywności w miejscach pracy oraz poczucia atrakcyjności miejsc pracy
Ograniczenie kosztownych usterek eksploatacyjnych zwłaszcza pogwarancyjnych

Badanie jakości powietrza wewnętrznego

Powietrze wewnętrzne pomieszczeń ma istotny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Na jakość powietrza wpływają nie tylko warunki środowiskowe (temperatura i wilgotność), ale również zapylenie, czynniki biologiczne i chemiczne. Źródłem zagrożeń zdrowia człowieka są także elementy konstrukcyjne i wykończeniowe budynków, ale także materiały wykończeniowe jak farby czy lakiery. Najczęstszą przyczyną złej jakości powietrza w pomieszczeniach jest niewłaściwie działający system wentylacyjny przyczyniający się do pogorszenia parametrów mikroklimatu panujących w pomieszczeniu. Słaba wentylacja, zwiększona wilgotność i temperatura mogą powodować zwiększenie stężenia grzybów pleśniowych.