MENU
 1. Usługi
 2. Usługi Techniczne
 3. Technika budowlana
 4. Kontrola jakości BQC

Praktyka budowlana wskazuje na zwiększoną liczbę nieprawidłowości, występujących w procesach budowlanych. Błędy projektowe, napięte terminy realizacyjne, brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz powszechne oszczędności związane z jakością używanych materiałów budowlanych powodują w konsekwencji wady w obiektach budowlanych. Usunięcie powstałych usterek jest często bardzo kosztowne, czasochłonne oraz naraża na szwank dobre imię firmy wykonawczej i inwestora, powodując niepotrzebne zatargi i nierzadko procesy sądowe. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu przygotowania i realizacji prac budowlanych istnieje możliwość kompleksowej obsługi inwestycji, zapewniając znaczną poprawę jakości w budownictwie. Kompleksowość oznacza kontrolę całego procesu budowy, począwszy od doradztwa inwestycyjnego, poprzez projekt budowlany, wykonawstwo aż po odbiór końcowy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku usług budowlanych firma TÜV NORD Polska  Sp. z o.o. przy wykorzystaniu własnego personelu świadczy usługi związane z kontrolą jakości robót budowlanych w oparciu o wypracowane standardy BQC (Baubegleitendes Qualitätscontrolling) TÜV NORD z siedzibą w Hamburgu. Usługa dostępna jest zarówno dla nowych jak i modernizowanych obiektów budowlanych.

Proces kontroli składa się z trzech faz:

 • audyt dokumentacji projektowej      
 • audyt robót budowlanych  
 • certyfikacja    

Faza 1. Audyt dokumentacji projektowej

Audyt dostarczonej dokumentacji projektowej ma na celu m.in.: sprawdzenie kompletności, zgodności z udzielonym zezwoleniem na budowę, poprawności przyjętych rozwiązań czy wykonalności zamierzonych robót. Wyniki audytu dokumentacji projektowej są przedstawione w raporcie kontrolnym, zawierającym ewentualne sugestie zmian rozwiązań projektowych, mogące się przyczynić do uniknięcia błędów i nieprawidłowości na etapie wykonawstwa.

Faza 2. Audyt robót budowlanych

Prowadzone na budowie audyty mają na celu podniesienie poziomu jakości robót budowlanych. Audyty odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem budowy. Audyt budowlany wraz z jego wynikami przedstawiony jest w raporcie kontrolnym, zawierającym stwierdzone i udokumentowane wady oraz nieprawidłowości. Pisemne odniesienie się przez kierownika budowy do przedstawionych uwag (np. przyjęcie zamiennych rozwiązań, usunięcie usterki itp.) oraz zaakceptowanie ich przez audytora TÜV NORD jest podstawą do certyfikacji obiektu budowlanego.

Faza 3. Certyfikacja

Po udokumentowaniu usunięcia występujących wad i nieprawidłowości, wystawiany jest na życzenie klienta certyfikat jakości robót budowlanych dla obiektu budowlanego.

STANDARD BQC - Baubegleitendes Qualitätscontrolling –
Budowlana Kontrola Jakości
Standard BQC
Kompleksowa kontrola jakości dokumentacji projektowej i robót budowlanych
Standard BQC P
Kontrola jakości architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowejStandard BQC BPKontrola jakości robót budowlanych bez kontroli dokumentacji projektowej

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich inwestorów, którzy jako priorytet stawiają zapewnienie odpowiedniego poziomu przygotowania i realizacji prac budowlanych:

 • samorządów
 • developerów
 • przedsiębiorstw wykonawczych
 • biur architektoniczno-projektowych
 • firm ubezpieczeniowych
 • banków
 • sądów, prokuratur
 • zarządców, wspólnot mieszkaniowych

W razie zainteresowania ofertą prosimy o skontaktowanie się z nami.

Joanna Barczewska

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+ 48 603 122 381

j.barczewska@tuv-nord.pl

Martyna Słota

Specjalista ds. Techniki Budowlanej

m.slota@tuv-nord.pl