MENU
 1. Usługi
 2. Usługi Techniczne
 3. Technika budowlana
 4. Inne usługi

Nasza działalność ma na celu zapewnienie jakości w budownictwie podczas realizacji nowych obiektów budowlanych. Pamiętamy, że rozpoczęcie użytkowania budynku nie kończy działań związanych z zapewnieniem jakości. Ze względu na istotę warunków użytkowania budynku w całym cyklu jego istnienia (Building Life-Cycle) bardzo ważną rolę spełnia fachowe zaplanowanie prac konserwacyjnych, remontowych oraz modernizacyjnych, a także trafna i dokładna diagnostyka obiektu. w związku z dużą liczbą możliwych prac nasza działalność dostosowana jest do bieżących potrzeb naszych klientów.

Rodzaje usług technicznych Działu Technika Budowlana

 • Kontrola jakości robót budowlanych (cały obiekt lub jego fragment)
  • w nowych obiektach budowlanych
  • w remontowanych/modernizowanych obiektach budowlanych
 • Kontrola i ocena jakości projektu budowlanego
  • nowe obiekty
  • projekty modernizacji, zmiany sposobu użytkowania itp.
 • Kontrola budżetu budowy
 • Okresowa kontrola obiektu lub przegląd przed upływem terminów gwarancyjnych
 • Kontrola poprawności usuwania usterek
 • Ekspertyzy techniczne
  • części lub całego obiektu
 • Konsultacje techniczne
  • opracowanie i weryfikacja specyfikacji technicznych
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • konsulting przed zakupem lub wynajmem nowego lub istniejącego obiektu
  • dokumentacja zasobów budowlanych
  • reprezentowanie w sytuacjach spornych 
 • Niezależny doradca techniczny banku i ubezpieczyciela
 • Funkcja inspektora nadzoru
  • inspektor nadzoru inwestorskiego wg polskiego Prawa Budowlanego
  • dodatkowy niezależny nadzór
 • Jednorazowe odbiory techniczne pomieszczeń
  • użytku indywidualnego
  • wspólnego użytkowania
 • Szkolenia i seminaria dla:
  • inwestorów
  • projektantów
  • wykonawców
  • pracowników administracji publicznej

W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z nami.

Joanna Barczewska

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+ 48 603 122 381

j.barczewska@tuv-nord.pl