MENU

Badanie jakości powietrza

BADANIE JAKOŚCI POWIETRZA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiła listę objawów związanych z przebywaniem w tzw. „chorych” budynkach. Do objawów zalicza się, m.in. choroby związane z zapaleniem śluzówek, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie krtani i oskrzeli, migreny oraz zaburzenia koncentracji. Choroby pojawiające się w następstwie przebywania w nadmiernie zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym nazwano zespołem chorób związanych z budynkiem „Building Related Illnes”.

Zgodnie z wytycznymi WHO w budynkach w których doszukano się nieprawidłowości w elementach konstrukcyjnych budynkach określono „Syndromem Chorego Budynku” – „Sick Buildig Syndrome”. Dla naszego zdrowia ważne jest zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego, klimatu akustycznego, oświetlenia, a także odpowiedniej jakości powietrza wolnej od zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego czy biologicznego.

Oferujemy przeprowadzenie inspekcji i badania jakości powietrza wewnętrznego. Naszym atutem jest indywidualne podejście do każdego problemu Klienta z którym się boryka. Usługa ta skierowana jest dla właścicieli i zarządców obiektów oraz dla najemców powierzchni biurowych i magazynowych.

W ramach usługi wykonujemy:

 • wizję lokalną w Państwa firmie 
 • ocenę oraz pomiar instalacji wentylacyjnej 
 • badania chemiczne i mikrobiologiczne 
 • ocenę stanu technicznego obiektu

Dlaczego TÜV NORD:

 • określimy źródło pochodzenia nieprzyjemnego zapachu 
 • realizacja usługi wpłynie na funkcjonowanie całego systemu zgodnie z parametrami przedstawionymi w projekcie 
 • rzetelna ocena stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni ścian ze wskazaniem miejsc w których może wystąpić problem z zagrzybieniem przegród 
 • wpływ na samopoczucie i zdrowie pracowników – zmniejszenie liczby zachorowań spowodowanych niewłaściwą jakością powietrza

INSPEKCJA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

System wentylacyjny w obiektach budowlanych powinien zapewniać użytkownikom odpowiednią ilość i jakość powietrza. Prawidłowo funkcjonująca instalacja powinna utrzymywać parametry środowiskowe na poziomie zabezpieczającym powstawanie grzybów pleśniowych i szkód budowlanych. Pracownicy jednak często skarżą się na złe samopoczucie, a firmy produkcyjne mają problem z utrzymaniem właściwej jakości powietrza.

Oferujemy przeprowadzenie inspekcji stopnia zanieczyszczenia systemów wentylacyjnych. Usługa ta skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów oraz dla najemców powierzchni biurowych i magazynowych.

W ramach inspekcji oferujemy wykonanie:

 • oceny stopnia zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej kurzem/pyłami 
 • badania na obecność w instalacji wilgoci i pary
 • pomiarów wydajności systemu
 • pomiarów warunków środowiskowych 
 • badania mikrobiologicznego powietrza i powierzchni

Dlaczego TÜV NORD:

 • Określimy stan zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnych 
 • Zdiagnozujemy miejsca nieprawidłowego funkcjonowania systemu zgodnie z parametrami przedstawionymi w projekcie 
 • Zdiagnozujemy punkty krytyczne mające wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacyjnego a tym samym na stopień zanieczyszczenia powietrza np. w strefach czystych linii produkcyjnych czy w muzeach 
 • Wskażemy miejsca, w których może wystąpić zagrożenie związane z pożarem i wybuchem 
 • Poprzez realizację usługi ograniczą Państwo wydatki na usterki eksploatacyjne oraz wpłyną na samopoczucie i zdrowie pracowników

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl