MENU
  1. Usługi
  2. Usługi Techniczne
  3. Technika budowlana
  4. Audyt Energetyczny Budynku

Audyt energetyczny budynku wykonywany jest w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej lub dofinasowania działań termomodernizacyjnych i oparty jest o wyliczenie przyszłych oszczędności energii na podstawie prognozowanych właściwości energetycznych. Audyt dotyczy ulepszeń jakie powinniśmy wykonać w budynku i jego instalacjach C.O. oraz C.W.U. a także w lokalnych źródłach ciepła i lokalnych sieciach ciepłowniczych. Audyt stanowi założenia do projektu budowlanego. Jest również niezbędny do pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Korzyści z przeprowadzonego audytu:

  • wskazanie działań poprawiających efektywność energetyczną
  • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii
  • „drogowskaz” dla inwestora i projektantów przygotowujących dokumentację planowanej termomodernizacji
  • oszacowanie kosztów przeprowadzenia inwestycji oraz okresu zwrotu poniesionych nakładów

Dlaczego warto nas wybrać?

Jako jednostka inspekcyjna TÜV NORD Polska posiadamy:

  • wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji technicznych i budowlanych
  • doświadczonych audytorów energetycznychdzięki czemu możemy wskazać firmom, jednostkom samorządu terytorialnego i wspólnotom mieszkaniowym potencjały do doskonalenia i poprawy efektywności energetycznej oraz pomoc uzyskaniu dofinansowania ze środków Unijnych oraz możliwość poszerzania wiedzy.

Joanna Barczewska

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+ 48 603 122 381

j.barczewska@tuv-nord.pl