MENU
Optymalizacja energetyczna OZE

Optymalizacja energetyczna OZE

Odnawialne Źródła Energii - przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmiany klimatycznej

W ostatnich latach technologie pozwalające korzystać z energii OZE zwiększyły swoją wydajność, a ich koszty inwestycyjne znacznie zmalały. Dzięki temu światowe inwestycje w tym obszarze rosną bardzo dynamicznie. Produkcja energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarki a ograniczenie zanieczyszczeń związane z niskoemisyjnymi inwestycjami motywuje do podejmowania takich działań.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie OZE oferujemy szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz indywidualne podejście do Państwa potrzeb.

Wsparcie inwestycji

Wspieramy realizację procesów inwestycyjnych w zakresie OZE. Nasza obecność jest możliwa na każdym etapie ich realizacji. Specjalizujemy się w szczególności w instalacjach lokowanych w zakładach przemysłowych oraz farmach OZE – fotowoltaicznych i wiatrowych. Oferujemy kompleksową weryfikację możliwości technicznych, prawnych i finansowych w zakresie montażu danej instalacji. Prowadzimy również usługę nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją realizacji prac. Możliwe jest również przeprowadzenie audytu dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do realizacji prac.

Optymalizacja energetyczna

Wspieramy naszych klientów przy wyborze rozwiązań korzystnych zarówno dla środowiska jak i rachunku ekonomicznego inwestora. Profesjonalnie i skutecznie możemy pomóc w procesie bezpośredniego zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz optymalizacji kosztów zużycia energii. Przygotowujemy również do rozpoczęcia działalności gospodarczej polegającej na obrocie energią elektryczną pomiędzy przedsiębiorcami.

Audyty

Specjalizujemy się w szczególności w inwentaryzacji oświetlenia, kompleksowych audytach energetycznych, świadectwach efektywności energetycznej oraz inwentaryzacjach terenowych poprzedzających przygotowanie dokumentacji technicznej.

Doradztwo strategiczne

Wykorzystując doświadczenie zdobyte w realizacji projektów z różnorodnych dziedzin, wspieramy naszych klientów w procesach związanych z wdrożeniem projektów unijnych i zrównoważonym rozwojem przygotowując plany mobilności miejskiej, strategie rozwoju i studia wykonalności. Ponadto doradzamy w procesach przetargowych oraz reprezentujemy strony w trakcie inwestycji realizowanych w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, koncesji na roboty budowlane lub usługi. W sferze projektowej kierujemy się usystematyzowanymi działaniami. Naszym celem jest efektywne wykorzystanie przestrzeni, przy respektowaniu interesów różnych jej użytkowników oraz realizacja celów społecznych i gospodarczych.