MENU

Norma EN 1090

Czym jest Norma EN 1090?

Norma PN-EN 1090-1+A1:2012 określa wymagania dla elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, w tym elementów wykonywanych z wyrobów konstrukcyjnych walcowanych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii. Elementy te mogą być produkowane z  kształtowników, blach i taśm, prętów, odlewów i odkuwek z materiałów ze stali i lub aluminium.

 

Kogo dotyczy Norma EN 1090?

Zgodnie z normą PN-EN 1090-1+A1:2012 wszyscy producenci konstrukcji nośnych przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek europejski, zobowiązani są, do oznakowania ich znakiem CE.

Nadanie znaku CE na własny wyrób przez producenta wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez niego oceny zgodności wyrobu.

Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Certyfikacja i notyfikacja

Prowadzimy certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012 w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+.

Jest to wymaganie prawne wynikające z Rozporządzenia 305/2011 i dotyczy wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających konstrukcje stalowe i aluminiowe. Wytwórcy są zobligowani do certyfikowania Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą PN-EN 1090-1.

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÜV NORD Polska posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze 2274 uprawnionej do realizacji czynności wynikających z Rozporządzenia 305/2011 w powiązaniu z normą PN-EN 1090-1+A1:2012.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu