MENU
  1. Usługi
  2. Usługi Techniczne
  3. Norma EN 1090

 

TÜV NORD Polska posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze 2274 uprawnionej do realizacji czynności wynikających z Rozporządzenia 305/2011

Oficjalny zakres notyfikacji można znaleźć na stronie NANDO:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=NANDO_INPUT_179881

Prowadzimy certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+.

+Zgodnie z normą PN-EN 1090 wszyscy producenci konstrukcji nośnych zobowiązani są, przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek europejski, do oznakowania ich znakiem CE. Nadanie znaku CE na własny wyrób przez producenta wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez niego oceny zgodności wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ( ZKP).

W razie zainteresowania współpracą prosimy o kontakt.

Damian Hinc

Product Manager ds. Technicznych
tel. kom. +48 605 411 322

+48 52 345 51 32
Fax:  +48 52 552 48 81

d.hinc@tuv-nord.pl

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.