MENU

Norma DIN EN 15085

TÜV NORD posiada uprawnienia do certyfikacji kolejowych zakładów spawalniczych według normy DIN EN 15085-2.

Norma EN 15085 składa się z 6 części:

 • Część 1 - Postanowienia ogólne
 • Część 2 - Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego
 • Część 3 - Wymagania konstrukcyjne
 • Część 4 - Wymagania produkcyjne
 • Część 5 - Kontrola. Badania i dokumentacja
 • Część 6 - Wymagania dotyczące napraw spawalniczych 

W oparciu o DIN EN 15085-2, TÜV NORD może prowadzić certyfikacje firm, które wykonują odpowiedzialne części spawane dla kolei, jak na przykład zestawy wózków kołowych czy belki nośne wagonów. Certyfikacja dotyczy zarówno spawania nowych elementów jak i prowadzenia remontów spawalniczych. DIN EN 15085 określa wiele szczegółowych zagadnień związanych z wykonawstwem połączeń spawanych. Są to między innymi:

 • spawalnicze wymagania jakościowe według normy EN ISO 3834
 • spawacze i operatorzy
 • personel badawczy
 • instrukcje spawania
 • kwalifikacja instrukcji spawania. 

W DIN EN 15085-2 podzielono wymagania dla kolejowych zakładów spawalniczych w zależności od odpowiedzialności wykonywanych elementów na 3 poziomy certyfikacji: CL1, CL2, CL3 oraz 4 obszary działalności: projektowanie (P), wytwarzanie (P), naprawa (M), zakupy i dostawa (S). CL1 to poziom certyfikacji dla wykonawców najbardziej odpowiedzialnych elementów (na przykład belek nośnych wagonów), poziom CL3 wystarcza do spawania części podrzędnych (na przykład ram okien).

Prowadzona przez naszą jednostkę TÜV NORD certyfikacja według DIN EN 15085-2 jest przeznaczona głównie dla przedsiębiorstw polskich produkujących spawane części kolejowe na rynek niemiecki. Jest to związane z prowadzeniem w państwach Unii Europejskiej nadzoru kolejowego w dalszym ciągu przez organy krajowe. W Niemczech takim organem jest Federalny Urząd Kolejowy EBA (Eisenbahn-Bundesamt) z siedzibą w Bonn. Akredytację na wykonywanie certyfikacji według DIN EN 15085 TÜV NORD uzyskał w Niemieckiej Jednostce Akredytacyjnej DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) z siedziba w Berlinie, która w zakresie nadzoru kolejowego współpracuje ściśle z EBA.

TÜV NORD Polska posiada również akredytację PCA w obszarze PN-EN 15085.