MENU

Norma DIN EN 15085

Czym jest Norma EN 15085?

Norma EN 15085 dotyczy spawania pojazdów szynowych oraz ich części składowych. Norma składa się z części dotyczących:

  • wymagania wobec zakładu spawalniczego,
  • wymagania konstrukcyjne,
  • wymagania produkcyjne,
  • kontrola, badania i dokumentacja,
  • wymagania obejmujące spawanie remontowe.

 

 

Do kogo jest skierowana jest norma EN 15085?

W normie 15085-2 opisano wymagania dotyczące kolejowych zakładów spawalniczych oraz firm, które wykonują odpowiedzialne części spawane dla pojazdów szynowych jak m.in. zestawy wózków kołowych czy belki nośne wagonów.

Certyfikacja dotyczy zarówno spawania nowych elementów jak i prowadzenia remontów spawalniczych. EN 15085 określa wiele szczegółowych zagadnień związanych z wykonawstwem połączeń spawanych. Są to, między innymi:

  • spawalnicze wymagania jakościowe według normy EN ISO 3834-2/-3/-4
  • personel nadzoru spawalniczego
  • spawacze i operatorzy
  • personel badawczy
  • instrukcje spawania oraz ich kwalifikowanie

Certyfikacja

TÜV NORD Polska posiada uprawnienia do certyfikacji kolejowych zakładów spawalniczych według normy EN 15085.

Prowadzona przez TÜV NORD Polska certyfikacja według EN 15085 jest przeznaczona, między innymi, dla polskich przedsiębiorstw produkujących spawane części kolejowe na rynek niemiecki.

Jako TÜV NORD Polska należymy do koncernu TÜV NORD, który uzyskał akredytacje w niemieckiej jednostce akredytacyjnej DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) z siedzibą w Berlinie, która w zakresie nadzoru kolejowego współpracuje ściśle z Federalnym Urzędem Kolejowym EBA (Eisenbahn-Bundesamt). TÜV NORD posiada również uprawnienia Europejskiego Komitetu Spawania Pojazdów Szynowych (European Committee for Welding of Railway Vehicles – ECWRV).
Dzięki temu, certyfikacja przeprowadzona przez TÜV NORD Polska w jakimkolwiek polskim przedsiębiorstwie według EN 15085 jest uznawana, bez żadnych ograniczeń, również w Niemczech.

TÜV NORD Polska posiada ponadto akredytację PCA w obszarze normy PN-EN 15085-2:2021-03 i w oparciu o wymagania stawiane jednostkom certyfikującym wyroby, procesy i usługi według PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

 

Podział kwalifikacji w Normie EN-15085

W EN 15085 wymagania dla kolejowych zakładów spawalniczych podzielono, w zależności od odpowiedzialności wykonywanych elementów, na 3 poziomy kwalifikacji: CL1, CL2, CL3 oraz na 4 obszary działalności: projektowanie (D), wytwarzanie (P), naprawa (M), zakupy i dostawa (S).
CL1 to poziom  kwalifikacji dla wykonawców najbardziej odpowiedzialnych elementów pojazdów szynowych, natomiast poziom CL3 wystarcza do spawania części nieprzenoszących obciążeń, jak, np. ramy okien.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu