Kolejnictwo

Dla tej branży oferujemy usługi techniczne:

Norma DIN EN 15085

TÜV NORD posiada uprawnienia do certyfikacji kolejowych zakładów spawalniczych według normy DIN EN 15085-2.

Norma DIN EN 15085 dotyczy spawania wykonywanego przy pojazdach szynowych. Jej pełny tytuł brzmi "Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych" . Wydanie normy europejskiej EN 15085 jest częścią odbywającego się w Unii Europejskiej procesów ujednolicania przepisów obowiązujących w krajach członkowskich. W Niemczech norma DIN EN 15085 zastąpiła znaną od lat normę krajową DIN 6700. Porównując jednak tempo ujednolicania uregulowań w obszarze kolejnictwa i na przykład w obszarze urządzeń ciśnieniowych trzeba przyznać, że proces ten w kolejnictwie przebiega wolniej.

Norma DIN EN 15085 składa się z 5 części:
Część 1 – Postanowienia ogólne
Część 2 – Wymagania jakościowe i certyfikacja zakładów spawalniczych
Część 3 – Dane konstrukcyjne
Część 4 – Wymagania produkcyjne
Część 5 – Badania i dokumentacja.

W oparciu o DIN EN 15085-2 TÜV NORD może prowadzić certyfikacje firm, które wykonują odpowiedzialne części spawane dla kolei, jak na przykład zestawy wózków kołowych czy belki nośne wagonów. Certyfikacja dotyczy zarówno spawania nowych elementów jak i prowadzenia remontów spawalniczych.

Prowadzona przez naszą jednostkę TÜV NORD certyfikacja według DIN EN 15085-2 jest przeznaczona głównie dla przedsiębiorstw polskich produkujących spawane części kolejowe na rynek niemiecki. Jest to związane z prowadzeniem w państwach Unii Europejskiej nadzoru kolejowego w dalszym ciągu przez organy krajowe. W Niemczech takim organem jest Federalny Urząd Kolejowy EBA (Eisenbahn-Bundesamt) z siedzibą w Bonn.

Badanie urządzenia w pojazdach szynowych wg §33(1) EBO

Kotły parowe, zbiorniki ciśnieniowe i inne instalacje/urządzenia podlegające dozorowi i w sposób trwały połączone z pojazdem wykonuje się zgodnie z dopuszczonym typem i podlegają badaniu przed oddaniem do eksploatacji oraz badaniom okresowym.

Nadzór nad badaniami

Jako niezależni eksperci uczestniczymy w badaniach niszczących lub nieniszczących oraz potwierdzamy ich wyniki.

Przenoszenie oznaczeń materiałowych

Prowadzimy dopuszczenie firmy jak również przeprowadzamy szkolenia personelu w zakresie przenoszenia oznaczeń materiałowych. Dokonujemy potwierdzenia przenoszenia oznaczeń materiałowych w zakresie certyfikatów materiałowych 3.2 wg EN 10204

Odbiór okresowy cystern na rynek niemiecki:

Jesteśmy jednostką uprawnioną do badań zbiorników i ich wyposażenia konstrukcyjnego oraz obsługowego cystern kolejowych i drogowych zarejestrowanych w Republice Federalnej Niemiec.

Przeprowadzamy badania: okresowe, pośrednie, nadzwyczajne w oparciu o niemieckie rozporządzenie o materiałach niebezpiecznych (GGVSEB) w powiązaniu z przepisami RID i ADR. Wystawiamy poświadczenie badań w języku niemieckim.

Weryfikacja zakładu wg 6.8.2.1.23 (RID)

Dopuszczenia materiałów dodatkowych do spawania wg wytycznych DB (VA 918 490).

W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z nami.