MENU

Energetyka

Dla tej branży oferujemy usługi techniczne:

Expediting

Nadzór nad terminowością wykonania planu zgodnie z założonym harmonogramem produkcji. "Expediting" jest wykonywany na zamówienie firmy (klienta – customer), który zleca wykonanie konstrukcji u producenta (dostawcy - supplier).

Zakres działań: sprawdzenie skuteczności komunikowania się:

  • analiza harmonogramu produkcji i dostaw materiałów
  • sprawdzenie stanu zatwierdzenia dokumentacji
  • sprawdzenie, czy w projekcie występują podwykonawcy, jeśli tak, ocena, czy spełniają oni kryteria klienta
  • sprawdzenie rzeczywistego stanu montażu i produkcji na warsztacie oraz porównanie tego stanu z harmonogramem
  • sprawdzenie NCR-ów (non-conformity report), czy zostały wysłane do i zaakceptowane przez klienta oraz sprawdzenie stanu realizacji napraw (działań korygujących mających na celu usunięcie niezgodności opisanych w NCR-ach)
  • sprawdzenie "planów kontroli i badań" (QWP – quality working plan lub ITP – inspection and test plan) ze szczególnym uwzględnieniem "hold point-ów" i / lub "witness point-ów" (odpowiednio: punkty zatrzymania produkcji oraz punkty sprawdzenia – badań konstrukcji w trakcie produkcji)
  • sprawdzenie, czy klient został z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowany o terminach odbiorów wymaganych w QWP lub ITP
  • sprawdzenie skuteczności komunikowania się między dostawcą a zamawiającym

Odbiór elementów kotła wg przepisów IBR

Jesteśmy Autoryzowaną Jednostką Inspekcyjną w zakresie IBR( Indian Boiler Regulation). Dokonujemy zatwierdzenia dokumentacji projektowej jak również przeprowadzamy na warsztacie odbiory elementów kotła(ściany szczelne, wężownice itp.) oraz odkuwek i zaworów.

Nadzór nad badaniami

Jako niezależni eksperci uczestniczymy w badaniach niszczących lub nieniszczących oraz potwierdzamy ich wyniki.

Przenoszenie oznaczeń materiałowych

Jako niezależni eksperci uczestniczymy w badaniach niszczących lub nieniszczących oraz potwierdzamy ich wyniki.

Ekspert w przetargach

Jako instytucja niezależna występujemy jako eksperci w przetargach organizowanych przez naszych klientów.

Wspieramy ich na etapie wyboru dostawcy urządzeń ciśnieniowych jak również komponentów używanych do ich montażu. Oferujemy naszą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie projektowania, wytwarzania, przydatności materiałów i technologii zdobyte przy nadzorach urządzeń ciśnieniowych.

W razie zapytań prosimy o skontaktowanie się z nami.