MENU

Optymalizacja zużycia mediów i doradztwo energetyczne

Optymalizacja zużycia mediów i doradztwo energetyczne

Szybki rozwój przedsiębiorstw, pogoń za konkurencją, poszukiwanie nowych rynków zbytu i stałe powiększanie wolumenu produkcji przekłada się wprost na zwiększenie zużycia energii w firmie, eksploatację sprzętu, a przede wszystkim wzrost kosztów za media. Jak zmniejszyć te koszty? Jak sprawić, by na każdą jednostkę produkcji zużyć mniej energii?

Poprawę efektywności energetycznej powinno się wykonywać zawsze na wielu płaszczyznach. Pierwszym krokiem do optymalizacji kosztów zużycia mediów jest świadomość struktury ich zużycia, która powinna się opierać na szczegółowych analizach. Jest to punkt wyjścia do dalszych działań – redukcji kosztów, zmiany taryf, zmiany nawyków, czy wdrożenia systemów zarządzania energią.

Nasza oferta jest odpowiedzią na Państwa pytania, dotyczące efektywnego wykorzystania energii.

Przedstawimy Państwu w jaki sposób ograniczyć koszty, poprzez:

  • analizę zużycia energii elektrycznej 
  • analizę zużycia ciepła sieciowego i gazu na podstawie przedstawionych faktur 
  • optymalizację zużycia energii elektrycznej (oświetlenie, urządzenia) 
  • optymalizację zużycia energii cieplnej 
  • optymalizację zużycia sprężonego powietrza 
  • analizę zużycia wody 
  • ocenę sprawności systemu wentylacji 
  • opracowanie planu poprawy zużycia energii w przedsiębiorstwie 

Powiemy, co najbardziej się opłaca. Pokażemy, gdzie w firmie marnuje się energia i dostarczymy informacji jak podnieść świadomość pracowników

Dlaczego warto?

Przede wszystkim pozwoli to Państwu zaoszczędzić pieniądze, które można wykorzystać na rozwój firmy. Efektem dodatkowym jest poprawa wizerunku Państwa przedsiębiorstwa jako bardziej „eko”, a wskaźniki poprawy efektywności energetycznej mogą być atutem marketingowym. Uzyskane dane będą również pomocne przy wdrożeniu systemu zarządzania energią. Wzrośnie także świadomość Państwa pracowników, co ułatwi zmianę złych przyzwyczajeń.

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl