MENU

Certified Machinery Safety Expert

Globalne partnerstwo na polu zapewniania bezpieczeństwa maszyn

Współpraca PILZ i TÜV NORD to gwarancja międzynarodowego unormowania kwalifikacji CMSE® - Certified Machinery Safety Expert. CMSE to szkolenie podczas, którego poruszane zostają kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem maszyn: od analizy ryzyk, przez opracowywanie koncepcji bezpieczeństwa, po ostateczne wprowadzanie linii i maszyn do obrotu handlowego.

Demonstracja kompetencji i rozwój kariery

Tytuł CMSE® to świadectwo szerokich kompetencji w kwestii zapewniania bezpieczeństwa maszyn przez cały okres ich eksploatacji. Zdanie egzaminu końcowego skutkuje otrzymaniem wystawianego przez TÜV NORD certyfikatu, który jest uznawany na całym świecie.

Szkolenie CMSE®, będące rezultatem współpracy między dwoma międzynarodowymi liderami w swoich dziedzinach: firmą PILZ i jednostką certyfikującą TÜV NORD, to profesjonalne szkolenie i potwierdzenie posiadanych kompetencji. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn, które pozwala im odwoływać się do sytuacji napotkanych przy realizacji projektów, a tym samym zapewniać uczestnikom szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zrozumienie omawianych kwestii.