MENU

Obliczenia projektowe

Obliczenia stanowią istotną część procesu projektowania urządzeń ciśnieniowych. Prawidłowość obliczeń rzutuje na wiele czynników, przede wszystkim jednak bezpieczeństwo konstrukcji. Wybór właściwych metod obliczeniowych determinuje również możliwości technologiczne wykonania wyrobu i bezpośrednio przekłada się na wymiar ekonomiczny.

Inżynierowie TÜV NORD służą pomocą w zakresie przeprowadzenia lub weryfikacji obliczeń w zakresie:

  • analizy elementów ciśnieniowych z wykorzystaniem programu komputerowego Compress firmy Codeware, 
  • analizy naprężeń powstałych w wyniku działania obciążeń zewnętrznych dla króćców, podpór, uchwytów transportowych wg WRC 107 lub metodą elementów skończonych, 
  • analizy naprężeń pochodzących od obciążenia wiatrem i trzęsieniem ziemi, 
  • analizy naprężeń metodą elementów skończonych, 
  • analizy naprężeń związanych z pracą wymienników ciepła.