MENU

Obliczenia stanowią istotną część procesu projektowania urządzeń ciśnieniowych. Prawidłowość obliczeń rzutuje na wiele czynników, przede wszystkim jednak bezpieczeństwo konstrukcji. Wybór właściwych metod obliczeniowych determinuje również możliwości technologiczne wykonania wyrobu i bezpośrednio przekłada się na wymiar ekonomiczny.

Inżynierowie TÜV NORD służą pomocą w zakresie przeprowadzenia lub weryfikacji obliczeń w zakresie:

  • analizy elementów ciśnieniowych z wykorzystaniem programu komputerowego Compress firmy Codeware, 
  • analizy naprężeń powstałych w wyniku działania obciążeń zewnętrznych dla króćców, podpór, uchwytów transportowych wg WRC 107 lub metodą elementów skończonych, 
  • analizy naprężeń pochodzących od obciążenia wiatrem i trzęsieniem ziemi, 
  • analizy naprężeń metodą elementów skończonych, 
  • analizy naprężeń związanych z pracą wymienników ciepła.

Rafał Rurański

Kierownik Sprzedaży Usług Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax : +48 32 786 46 051

industry@tuv-nord.pl