MENU
    1. Usługi
    2. Usługi Techniczne
    3. ASME, AWS
    4. NASI KLIENCI

Autoryzowaną Agencją Inspekcyjną TUV NORD Systems GmbH & Co. KG (AIA-49) dysponuje grupą około 60 Autoryzowanych Inspektorów (AI) oraz Autoryzowanych Inspektorów Nadzorujących (AIS) kwalifikowanych zgodnie z wymaganiami przepisów ASME i National Board i jest reprezentowana w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Południowej, Australii oraz w USA i Kanadzie.

W Polsce Agencja posiada zespół 6 Autoryzowanych Inspektorów (w tym dwóch Autoryzowanych Inspektorów Nadzorujących).

Szacuje się, że ponad 100 krajów akceptuje przepisy ASME BPVC jako spełniające wymagania własnych przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych.

Aktualnie ponad 7.300 firm w 80 krajach jest certyfikowanych przez ASME.

Certyfikacja ASME otwiera wytwórcom możliwość wejścia na globalny rynek urządzeń ciśnieniowych.

Liczba polskich firm certyfikowanych przez ASME i upoważnionych do używania Znaku Certyfikacyjnego ASME aktualnie oscyluje w granicach 36.

Dla porównania we Włoszech jest ok. 290, a w Niemczech ok. 240 firm z certyfikatami ASME.

Aktualnie ponad 50% wszystkich certyfikowanych przez ASME polskich firm posiada Umowy Inspekcyjne (Inspection Service Agreement) podpisane z TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG.

Dział ASME/AWS

Krzysztof Josz

Kierownik Działu ASME, Autoryzowany Inspektor (AI) , Autoryzowany Inspektor Nadzorujący (AIS)
tel. kom. +48 601 458 850

+48 32 786 46 64

k.josz@tuv-nord.pl

Oddział Opole

Marian Skuczyński

Autoryzowany Inspektor (AI)
Tel. kom.: +48 693 279 649

+48 77 451 77 50

m.skuczynski@tuv-nord.pl

Oddział Gdańsk

Artur Kaszczuk

Autoryzowany Inspektor AI, Certyfikowany Inspektor CWI, Certyfikowany Inspektor Nadzorujący AIS Inspektor PED + ASME (jednostka Notyfikowana 2274)

+48 609 460 788

a.kaszczuk@tuv-nord.pl

Adam Grajewski

Autoryzowany Inspektor AI Certyfikowany Inspektor CWI Inspektor PED + ASME (Jednostka Notyfikowana 2274)

+48 785 853 341

a.grajewski@tuv-nord.pl

Oddział Katowice

Andrzej Gąsior

Autoryzowany Inspektor AI, Certyfikowany Inspektor CWI, Inspektor PED + ASME (Jednostka Notyfikowana 2274)
tel. kom. +48 781 857 906

+48 32 786 46 64

a.gasior@tuv-nord.pl

Adam Martyniszyn

Autoryzowany Inspektor AI, Certyfikowany Inspektor CWI, Projektant ASME
tel. kom. +48 667 701 914

+48 32 786 46 64

a.martyniszyn@tuv-nord.pl