MENU

Strategia Biznesowa

Każda funkcjonująca organizacja bez względu na formę działalności dąży do przetrwania oraz do rozwoju swojej działalności. W coraz większym stopniu rośnie świadomość decydentów organizacji odnośnie potrzeby posiadania przemyślanej strategii. Staje się ona jednym z ważniejszych elementów zarządzania strategicznego.

Wśród czynników mających istotny wpływ na kształtowanie zmiany w organizacjach w tym obszarze są, m.in.:

  • przykłady znanych firm, które odniosły sukces
  • coraz większa liczba firm prezentujących swoje strategie, dzięki którym kształtują swój wizerunek
  • szukanie możliwości podniesienia efektywności przedsiębiorstw
  • rosnąca konkurencja rynkowa
  • wymagania interesariuszy

Organizacje wybierają różne strategie działania, które mają swój początek w procesie planowania strategicznego. Strategie określają kierunek i zakres działań, które organizacja zamierza przyjąć w dłuższej perspektywie czasowej dla osiągnięcia swoich celów i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Samo ustalenie celów wymaga diagnozy stanu organizacji w kontekście przeszłości, teraźniejszości oraz prognozy stanu przyszłego. Istotną rolę pełni w tym kontekście misja, wartości oraz wizja przedsiębiorstwa. Uświadomione cele poddawane są pogłębionej analizie strategicznej i determinują plany działania. Ten etap to najbardziej koncepcyjny element procesu zarządzania strategicznego. w procesie wdrażania strategii następuje przygotowanie zasobów i warunków działania. Plan nie jest  wdrażany rygorystycznie, konieczne jest odniesienie się do rzeczywistych warunków, możliwych do określenia dopiero na etapie realizacji. Następuje operacjonalizacja celów wraz z kształtowaniem budżetów. 

Skuteczna strategia pomaga organizacji w osiągnięciu długoterminowego sukcesu wraz z dostosowaniem do zmieniających się warunków otoczenia. Przedsiębiorstwa nie tworzące strategii znacznie częściej mogą być zaskakiwane zmianami w ich otoczeniu, co uniemożliwia im reakcję na nie we właściwym czasie.

Korzyści płynące ze strategii:

  • świadome dopasowywanie przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych
  • jasny kierunek działania, umożliwiający transparentną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną
  • monitoring realizacji celów przedsiębiorstwa
  • ciągły rozwój organizacji i poszukiwanie rozwiązań

Zapraszamy do współpracy!