MENU

Diagnozy organizacyjne

Diagnozy stanu organizacji dostarczając informacji o teraźniejszości w bezpośredni sposób przyczyniają się do kształtowania działań strategicznych. Mogą stanowić istotny czynnik do planowanej zmiany, która wymaga zdobycia rzetelnych informacji. Pełna i prawidłowa rejestracja stanu faktycznego zależy od możliwości uzyskania odpowiedniej ilości i jakości informacji. Diagnozy stanowią również element doskonalący organizacje i procesy w nich zachodzące. Są pierwszym krokiem do sporządzenia oceny prowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów wymagających wprowadzenia usprawnień.

Niezależnie od obranej metody i obszaru, który chcemy diagnozować początkiem procesu jest stwierdzenie jego potrzeby. Ma to znaczenie dla poniesionych nakładów i efektywności prowadzonych działań również jako uzasadnienie dla interesariuszy organizacji. Zwlekanie z podjęciem decyzji może spowodować straty i wpłynąć negatywnie na pozycję firmy na rynku. Ważne zatem jest podjęcie decyzji o chęci uzyskania informacji o organizacji w odpowiednim momencie.

Analizy i diagnozy organizacji mogą dotyczyć wyodrębnionych elementów organizacji, których celem może być diagnoza i ocena:

 • misji, celów i strategii firmy
 • istniejących systemów zarządczych
 • efektywności realizowanych działań
 • struktury organizacyjnej: podziału odpowiedzialności, decyzyjności i zadań (weryfikacja opisów stanowisk pracy i regulaminu organizacyjnego)
 • identyfikacji trudności i szans rozwojowych oraz sformułowanie planów mających na celu poprawę organizacji przedsiębiorstwa
 • kultury organizacyjnej
 • zasobów ludzkich

Jakie korzyści dostarczają Państwu sporządzone diagnozy:

 • identyfikację wąskich gardeł w organizacji
 • ocenę dopasowania struktur, systemów i procedur organizacyjnych
 • wskazanie obszarów, w których możliwe jest wprowadzenie optymalizacji i usprawnień
 • rzetelną analizę SWOT funkcjonowania organizacji
 • zdobycie zbioru informacji, pozwalającego na sprawne przeprowadzenie zmian
 • rekomendacje działań
 • dobre praktyki w diagnozowanych obszarach

Zapraszamy do współpracy!