MENU

CSR

  1. Usługi
  2. Usługi Doradcze
  3. CSR

CSR to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

Dzisiaj dyskusja na temat odpowiedzialności społecznej jest na czasie, a organizacje dostrzegają znacznie więcej korzyści ze społecznie odpowiedzialnego zachowania niż wcześniej.

W wielu przypadkach odpowiedzialność społeczna jest postrzegana jako część zrównoważonego rozwoju.

Zostało wypracowanych wiele norm, systemów auditu i innych narzędzi, a ISO 26000 jest jedną z nich.

Na podstawie polskich i międzynarodowych doświadczeń TUV NORD Polska oferuje następujące usługi z zakresu CSR:

  • Szkolenia i doradztwo przy projektowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
  • Szkolenia i doradztwo przy opracowaniu raportów opierających się na międzynarodowych standardach
  • Przegląd i weryfikacja raportów dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
  • Certyfikacja wg międzynarodowego standardu SA 8000

Nasz zespół to doświadczeni eksperci specjalizujący się w analizie, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu strategii odpowiedzialnego biznesu oraz jej kluczowych elementów. Nasze propozycje dostosowujemy do specyfiki i skali działania danego przedsiębiorstwa, uwzględniając potrzeby wszystkich grup interesariuszy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno we współpracy z firmami działającymi w wielu branżach w Polsce i na świecie.

Zapraszamy do skontaktowania się z  nami.

Andrzej Żukowski

Dyrektor ds. Edukacji
tel. kom. +48 693 413 168

+48 32 786 46 71

a.zukowski@tuv-nord.pl