MENU

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Jakością” lub „Menedżer Jakości”

  1. Usługi
  2. Szkolenia
  3. Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Jakością ” lub „Menedżer Jakości” są organizowane między innymi przez takie Uczelnie jak:

 • Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
 • Politechnika Warszawska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Rozpoczęliśmy również współpracę z Politechniką Białostocką w ramach organizacji studiów podyplomowych z tematu „Menedżer Jakości".

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności praktycznego opracowywania, dokumentowania, wdrażania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji (w tym przeprowadzania auditów wewnętrznych) według standardów międzynarodowych. Kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą w sposób efektywny realizować zadania we wszystkich obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Rozwiną także kluczowe umiejętności menedżerskie słuchaczy, które są niezbędne do skutecznego koordynowania prac w organizacji, związanych z zarządzaniem jakością.

Program studiów wzbogacony jest również o inne systemy zarządzania – System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Do kogo adresowane są studia?

Studia adresowane są do osób, które swoją karierę wiążą ze stanowiskiem menedżera odpowiedzialnego za koordynowanie prac związanych z Systemami Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie. Oferta skierowana jest zarówno do pracowników pragnących pogłębić swoją wiedzę, jak i osób, które chcą uzyskać specjalizację na dynamicznie rozwijającym się rynku. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów są bardzo przydatne dla menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, dla których profesjonalne zarządzanie jakością – ukierunkowane na spełnianie oczekiwań klienta – stanowi podstawę działalności biznesowej i osiąganych wyników.

Praktyczny charakter studiów

Pogram studiów został opracowany w oparciu o dobre praktyki biznesowe zawarte w normach międzynarodowych oraz ugruntowaną wiedzą i doświadczenie ekspertów i praktyków.

Podczas zajęć słuchacze poznają i nabędą umiejętności w zakresie:

 1. Praktycznych aspektów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 2. Metod motywowania personelu wszystkich szczebli do realizowania polityki i celów jakości w organizacji
 3. Budowania podejścia procesowego w organizacji
 4. Funkcji kierowniczych
 5. Delegowania uprawnień i odpowiedzialności
 6. Samodzielnego planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych
 7. Oceny skuteczności funkcjonowania
 8. Stosowania narzędzi i technik poprawy jakości w organizacji oraz metod doskonalenia przyjętych rozwiązań

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów otrzyma wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania organizacją w oparciu o międzynarodowe standardy (dobre praktyki biznesowe) w których jakość odnosi się nie tylko do obszaru produkcyjnego, ale do wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz relacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego otoczeniem rynkowym. Wiedza ta zostanie wzbogacona o czynniki determinujące jakość przywództwa jako kluczowego źródła budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku oraz praktykę zarządzania zespołem.

Studia przygotują absolwentów do pracy lub jej podjęcia w nowoczesnych – polskich i międzynarodowych organizacjach.

Korzyści dla absolwenta czyli uzyskane świadectwa/certyfikaty

Absolwenci studiów otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia studiów wydane przez daną Uczelnię
 2. Międzynarodowy Certyfikat kompetencji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością (akredytacja PCA ) wydawany przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska (po zdanych egzaminach prowadzonych przez przedstawiciela TÜV NORD Polska, spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego, zawartych w Wytycznych do certyfikacji personelu oraz pokryciu kosztów certyfikatu)
 3. Międzynarodowy Certyfikat kompetencji Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (akredytacja PCA) wydawany przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska (po zdanych egzaminach prowadzonych przez przedstawiciela TÜV NORD Polska, spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego zawartych w Wytycznych do certyfikacji personelu oraz pokryciu kosztów certyfikatu)
 4. Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 (po zdanych egzaminach prowadzonych przez przedstawiciela TÜV NORD Polska oraz pokryciu kosztów certyfikatu).

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy danej uczelni oraz eksperci, praktycy i auditorzy TÜV NORD Polska.

PROGRAM RAMOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (przykładowy)

 1. Podstawy Zarządzania Jakością
 2. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością
 3. Podejście procesowe
 4. Odpowiedzialność kierownictwa i Zarządzanie zasobami
 5. Realizacja wyrobu
 6. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
 7. Kontrola jakości i techniki kontroli. Metody statystyczne
 8. Monitorowanie i pomiary
 9. Auditowanie i certyfikacja, akredytacja
 10. Komunikacja, prezentacja
 11. TQM – Total Quality Management
 12. Historia i przegląd Nagród Jakości
 13. FMEA i QFD
 14. Odpowiedzialność i prawo
 15. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych, w tym dot. kosztów, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych uczelni, które w tym zakresie współpracują z TÜV NORD POLSKA.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zainteresowania współpracą w zakresie studiów podyplomowych prosimy o kontakt.

Andrzej Żukowski

Dyrektor ds. Edukacji
tel. kom. +48 693 413 168

+48 32 786 46 71

a.zukowski@tuv-nord.pl