MENU

Certyfikat UTZ

UTZ to ogólnoświatowy program certyfikacji i znakowania stosowany w produkcji, handlu i przetwórstwie kawy, kakao i herbaty. Misją UTZ jest stymulowanie zrównoważonego rolnictwa, gdzie rolnicy stosują dobre praktyki rolnicze, zarządzają gospodarstwami z zyskiem i z szacunkiem dla ludzi przy efektywnym wykorzystywaniu zasobów.

Certyfikowany produkt ze znakiem UTZ zyskuje większe zainteresowanie wśród klientów. Certyfikacja jest często warunkiem podjęcia lub kontynuacji współpracy z sieciami handlowymi.

Podstawowe dokumenty programu certyfikacji UTZ dla przetwórców kawy, kakao i herbaty są dostępne na stronie właściciela standardu UTZ (http://www.utz.org) i należą do nich:

  • Standard UTZ Chain of Custody (łańcuch dostaw) jest zbiorem instrukcji mających na celu zapewnienie, że składniki użyte do produkcji wyrobu ze znakiem UTZ pochodzą z certyfikowanego źródła
  • Lista kontrolna (checklist) – zestaw wymagań w formie tabelarycznej wykorzystywany podczas auditu
  • Protokół Certyfikacji UTZ wyjaśnia proces certyfikacji zgodnie z Kodeksem Postępowania UTZ Chain of Custody. Opisuje procedury, które powinny być przestrzegane przez uczestników łańcucha dostaw w celu uzyskania i utrzymania certyfikatu.

TÜV NORD Polska oferuje certyfikację UTZ Chain of Custody wszystkim zainteresowanym przetwórcom kawy, kakao i herbaty. Audity odbywają się w języku polskim.  

Katarzyna Batorska

Product Manager ds. Rynku Spożywczego

+48 609 853 891

k.batorska@tuv-nord.pl