MENU
  1. Usługi
  2. Certyfikacja
  3. Wyroby
  4. Certyfikacja Dobrowolna

CERTYFIKACJA DOBROWOLNA PRODUKTÓW

Marka TUV NORD jest znana i identyfikowana na całym świecie jako firma wspierająca działania jakościowe producentów. Wykorzystując siłę globalnej marki i odpowiednie procesy weryfikujące deklarowane cechy jakościowe stworzona została usługa certyfikacji dobrowolnej umożliwiająca umieszczanie znaku na produktach lub ich opakowaniach. Znak TUV NORD Produkt Sprawdzony oraz BQC Elements powstał z myślą o producentach produkujących produkty z troską o ich jakość, dając również metodę wyróżnienia produktu na rynku.

Certyfikacje PRODUKT SPRAWDZONY oraz BQC Elements to certyfikacje dodatkowe, które nie zapewniają spełnienia wymagań prawnych związanych z dopuszczeniem produktów do obrotu handlowego. Niezależnie od realizowanego procesu certyfikacji produkt musi spełniać wszystkie nałożone przez prawo wymagania.

Coraz częściej decyzje zakupowe podejmowane są na podstawie infor¬macji na etykiecie dotyczących jakości produktu oraz posiadanych certyfikatów. Dzięki certyfikacji dobrowolnej TUV NORD producent ma możliwość w jasny i czytelny sposób podkreślić unikatowe cechy swoich produktów. Kształtuje również w ten sposób rozpoznawalność swoich wyrobów w odniesieniu do podobnych, które pojawiają się na rynku.

Korzyści z zastosowania certyfikacji dobrowolnej TUV NORD:

 • obiektywne potwierdzenie jakości/wyróżniającej cechy produktu
 • wzmocnienie wizerunku własnej marki
 • wzrost zaufania klientów
 • wyróżnienie produktu wśród konkurencji
 • wysoka rozpoznawalność marki TUV wpływa na zwiększenie preferencji zakupowych wśród klientów
 • możliwość umiejscowienia logotypu certyfikacji na produkcie oraz użycia w działaniach marketingowych firmy

CERTYFIKACJA PRODUKT SPRAWDZONY

Certyfikacja PRODUKT SPRAWDZONY stanowi dodatkową wartość i potwierdzenie deklarowanych cech produktu. Przyznanie certyfikatu oraz znaku PRODUKT SPRAWDZONY następuje po pozytywnej ocenie dokumentacji produktu, kontroli produkcji w zakładzie oraz wyników badań wykonywanych w uznanych przez TUV NORD Polska laboratoriach. Takie podejście zapewnia rzetelnie przeprowadzoną ocenę i potwierdza zachowanie należytej niezależności. Program certyfikacji dostosowywany jest do produktu, ustalonego zakresu certyfikacji oraz technicznych możliwości weryfikacyjnych.

Z uwagi na fakt, że jest to certyfikacja dobrowolna i jej kryteria ustalane są wspólnie z Klientem na etapie ofertowania nie ma tutaj sztywnych ram produktowych. Zapraszamy serdecznie do kontaktu celem zapoznania się z możliwościami weryfikacyjnymi dla Państwa produktów.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu: certprodtuv-nord.pl

CERTYFIKACJA BQC ELEMENTS

Certyfikacja BQC Elements jest usługą potwierdzającą prawidłowy przebieg wykonywania elementów jak i gotowych produktów mających zastosowanie w budownictwie. Podlegają jej zarówno elementy produkowane seryjnie jak i produkty do jednostkowego wbudowania.

Jako podstawę przyjmujemy procedury TUV NORD Polska jak również krajowe przepisy i wytyczne zawarte w Prawie budowlanym, warunkach technicznych oraz wybranych normach. Nasi klienci mają możliwość znalezienia się w gronie firm spełniających wymagania jakościowe na etapie produkcji. Program certyfikacji dostosowywany jest do produktu, ustalonego zakresu certyfikacji oraz technicznych możliwości weryfikacyjnych. Końcowym efektem jest przyznany Certyfikat potwierdzający przeprowadzoną weryfikację u producenta dla danego produktu oraz logotyp umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu: certprodtuv-nord.pl

Małgorzata Chynowska

Product Manager Certyfikacji Wyrobów

+48 601552498

m.chynowska@tuv-nord.pl

Adam Banasik

Kierownik Działu Marketingu
tel. kom. +48 609 538 913

+48 32 786 46 21
Fax: +48 32 786 46 02

oferta@tuv-nord.pl