ISO 29990

ISO 29990 jest systemem zarządzania jakością (QMS) na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia na pierwszym miejscu, proces zdobywania wiedzy i jego doskonalenie. Nowa międzynarodowa norma jest efektem pracy zespołu składającego się z pedagogów, auditorów, naukowców i praktyków z różnych krajów, i skierowana jest do instytucji świadczących usługi edukacyjne, kadr dydaktycznych i osób uczących się oraz osób zainteresowanych branżą edukacji.

Norma napisana jest językiem organizacji edukacyjnych, co zapewnia łatwiejszą interpretację jej wymagań i sprawne wdrożenie systemu zarządzania. ISO 29990 wychodzi też poza wymagania innych „popularnych" Systemów Zarządzania Jakością w takich punktach jak, strategia i zarządzanie organizacją, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie komunikacją, monitorowanie i ewaluacja, w taki sposób, że system wg ISO 29990 w porównaniu z innymi systemami zarządzania, jest dużo lepiej dopasowany do specyficznych wymogów kształcenia i szkolenia.

Dla kogo jest ta norma?

System wg normy ISO 29990 jest przeznaczony dla firm szkoleniowych, szkół średnich, centrów kształcenia zawodowego i szkół wyższych, które realizują kształcenie nieformalne, czyli działalność edukacyjną poza ustanowionym, formalnym systemem szkoły podstawowej, średniej czy wyższej.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji

Międzynarodowa certyfikacja przynosi wartość dodaną dla każdej organizacji edukacyjnej.

Możliwość porównania się firmy szkoleniowej na arenie międzynarodowej, poprzez jednolite normy i wspólne rozumienie jakości edukacji oraz wartość samego certyfikatu (ważny na całym świecie).

Wzrost konkurencyjności organizacji świadczących usługi edukacyjne.

Rozwój wewnętrznych zdolności organizacji do doskonalenia jakości usług edukacyjnych.

Umieszczenie firmy na międzynarodowej, internetowo dostępnej liście organizacji posiadających certyfikaty ISO 29990.

Jasno określone i udokumentowane procesy.

Poprzez minimalizację ryzyka - zapewnienie ciągłości działania organizacji edukacyjnej.

Standard jako wspólny wzorzec – model jakości, dla podmiotów edukacyjnych oraz jako narzędzie do planowania, rozwijania i realizacji usług kształcenia i szkolenia.

Wyższa jakość oraz optymalizacja procesów edukacyjnych

Proces certyfikacji

Certyfikacja dostawców usług edukacyjnych wg ISO 29990, podobnie jak w ISO 9001, odbywa się na podstawie auditu którego celem jest sprawdzenie i ocena dokumentacji oraz ocena stopnia wdrożenia systemu zarządzania. Nowością w tym systemie są wymagania odnoszące się do udokumentowania systemów zarządzania finansami oraz zarządzania ryzykiem, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania organizacji edukacyjnej.

Dlaczego warto nas wybrać?

  • posiadamy bogatą tradycję, której korzenie wyrosły na gruncie niemieckim a rozwinięta została na rynku polskim
  • posiadamy duże doświadczenie w certyfikacji systemów zarządzania oraz odbiorach technicznych i szkoleniach
  • w wyniku połączenia stanowimy jednostkę o największym potencjale w Polsce, a nasze Certyfikaty, jako niezależnej jednostki certyfikacyjnej, są rozpoznawane i cenione na całym świecie.
  • możemy poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami (aktualne: Diament Magazynu Forbes, Fair Play, nominacja dla Cezara Śląskiego Biznesu)
  • naszym atutem jest nieustannie wzbogacana wiedza i doświadczenie ponad 140-stu auditorów
  • oferujemy naszym Klientom "wartość dodaną" w postaci bezpłatnych, comiesięcznych spotkań zwanych "Czwartkami Jakości"
  • przyjęte przez firmę wartości KOMPETENCJA, PARTNERSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ są wyznacznikiem dla wszystkich pracowników naszej firmy na każdym etapie naszej pracy
  • bogata oferta szkoleń pozwala naszym Klientom zdobyć niezbędną wiedzę potrzebną do skutecznego rozwoju organizacji

W razie zainteresowania ofertą na certyfikację lub szkolenie ISO 29990 prosimy o skontaktowanie się z nami.