MENU
 1. Usługi
 2. Certyfikacja
 3. Systemy
 4. IATF 16949

Standard zawiera wymagania określone przez zrzeszonych w IATF(Międzynarodowym Zespole Operacyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego) producentów (OEM). Standard ten jest uzupełnieniem normy ISO 9001:2015 o wymagania dotyczące branży motoryzacyjnej. Każdy z zrzeszonych producentów(OEM) definiuje dodatkowo własne wymagania CSR(specyficzne wymagania klienta). Wymaganie te są rozwinięciem wymagań IATF w punktach które określają producenci(OEM), precyzując je, bądź określając np. referencyjne podręczniki, specyfikacje techniczne, wewnętrze procedury itp., które mają być stosowane. Aktualne wymagania CSR zrzeszonych producentów(OEM) znajdują się na stronie - www.iatfglobaloversight.org 

Certyfikacją powinny(lub mogą) być objęte firmy:

 • produkujące w całym łańcuchu dostaw(dostawcy Tier-1, poddostawcy Tier -n), dostarczające wyroby do producentów (OEM) zrzeszonych w IATF, 
 • produkujące części serwisowe(również regenerowane) dla producentów(OEM) zgodnie z ich specyfikacjami.

Z certyfikacji wyłączeni są:

 • producenci części zamiennych które mogą ale nie muszą być produkowane zgodnie ze specyfikacjami producentów (OEM),
 • producenci części do pojazdów przemysłowych, rolniczych oraz pojazdy nie przeznaczone do poruszania się po drogach publicznych (leśnictwo, górnictwo, budowa dróg itp.).

TUV NORD POLSKA oferuje:

 • certyfikację na zgodność z wymaganiami IATF 16949:2016, 
 • szkolenia otwarte z zakresu wymagań motoryzacyjnych (wymagania specyfikacji, kursy audytorów systemu, procesu produkcyjnego i wyrobów, FMEA, SPC, MSA, APQP/PPAP i wiele innych), 
 • narzędzie pomagające ustrukturyzować wszystkie wymagania specyficzne klientów w odniesieniu do wymagań IATF 16949:2016 i własnych procesów oraz dobrze przeprowadzić analizę wykonalności dla nowych projektów czy też tworzyć własne katalogi wymagań dla dostawców,
 • cykliczne, cieszące się dużym zainteresowaniem, wymiany doświadczeń branżowych.