MENU

Certyfikacja IATF 16949

Standard zawiera wymagania określone przez zrzeszonych w IATF(Międzynarodowym Zespole Operacyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego) producentów (OEM). Standard ten jest uzupełnieniem normy ISO 9001:2015 o wymagania dotyczące branży motoryzacyjnej. Każdy z zrzeszonych producentów(OEM) definiuje dodatkowo własne wymagania CSR(specyficzne wymagania klienta). Wymaganie te są rozwinięciem wymagań IATF w punktach które określają producenci(OEM), precyzując je, bądź określając np. referencyjne podręczniki, specyfikacje techniczne, wewnętrze procedury itp., które mają być stosowane. Aktualne wymagania CSR zrzeszonych producentów(OEM) znajdują się na stronie - www.iatfglobaloversight.org 

Certyfikacją powinny(lub mogą) być objęte firmy:

  • produkujące w całym łańcuchu dostaw(dostawcy Tier-1, poddostawcy Tier -n), dostarczające wyroby do producentów (OEM) zrzeszonych w IATF, 
  • produkujące części serwisowe(również regenerowane) dla producentów(OEM) zgodnie z ich specyfikacjami.

Z certyfikacji wyłączeni są:

  • producenci części zamiennych które mogą ale nie muszą być produkowane zgodnie ze specyfikacjami producentów (OEM),
  • producenci części do pojazdów przemysłowych, rolniczych oraz pojazdy nie przeznaczone do poruszania się po drogach publicznych (leśnictwo, górnictwo, budowa dróg itp.).

TUV NORD POLSKA oferuje:

  • certyfikację na zgodność z wymaganiami IATF 16949:2016, 
  • szkolenia otwarte z zakresu wymagań motoryzacyjnych (wymagania specyfikacji, kursy audytorów systemu, procesu produkcyjnego i wyrobów, FMEA, SPC, MSA, APQP/PPAP i wiele innych), 
  • cykliczne, cieszące się dużym zainteresowaniem, wymiany doświadczeń branżowych.