MENU

EN 15224

Europejski standard EN 15224 „Usługi Ochrony Zdrowia – Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania oparte na ISO 9001:2008” łączy aspekty zarządzania ryzykiem klinicznym i spełnianie wymagań pacjentów w placówkach ochrony zdrowia.

System wg normy EN 15224 jest przeznaczony dla firm z sektora ochrony zdrowia. A w szczególności dla publicznych i prywatnych szpitali, domów opieki i praktyk lekarskich.

Norma EN 15224 lepiej dopasowuje ogólne wymagania jakościowe zawarte w ISO 9001 do specyficznych warunków obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia. Najistotniejsze są wg EN 15224 aspekty zarządzania ryzykiem w procesach realizacji usług medycznych i w procesach klinicznych.

Norma EN 15224 zawiera wymagania w zakresie dostępności, terminowości, ciągłości opieki, bezpieczeństwa, a także poszanowania wartości i oczekiwań pacjenta. Dzięki temu działania certyfikowanej placówki ochrony zdrowia są efektywniejsze dla organizacji i bezpieczniejsze dla pacjenta.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji

System wg EN 15224 to branżowe podejście do zarządzania jakością w usługach medycznych – wprowadzając go, możemy usprawnić procesy, zmniejszyć ilość błędów i obniżyć koszty działalności.

Dzięki auditowi warunków i procedur zarządzania ryzykiem klinicznym możemy zmniejszyć ryzyko zakażeń i powikłań w danej jednostce ochrony zdrowia.

Certyfikat TUV NORD jest obiektywnym dowodem, że system zarządzania jakością odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.

Istnieje łatwość wdrożenia systemu wg EN 15224 w oparciu o funkcjonujący już w organizacji system wg ISO 9001.

Możliwa jest też integracja systemu opartego na EN 15224 z innymi systemami zarządzania, np. ISO 14001, OHSAS, ISO 27001, HACCP itp.

Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi TUV NORD, wzrasta wartość rynkowa organizacji oraz zyskuje wizerunek danej placówki.

Proces certyfikacji

Certyfikacja dostawców usług ochrony zdrowia wg EN 15224, podobnie jak w ISO 9001, odbywa się na podstawie auditu którego celem jest sprawdzenie i ocena dokumentacji oraz ocena stopnia wdrożenia systemu zarządzania. Nowością w tym systemie są wymagania odnoszące się do zarządzania ryzykiem, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania organizacji z sektora ochrony zdrowia.

Dlaczego warto nas wybrać?

  • posiadamy bogatą tradycję, której korzenie wyrosły na gruncie niemieckim a rozwinięta została na rynku polskim
  • posiadamy duże doświadczenie w certyfikacji systemów zarządzania, między innymi w branży medycznej oraz w odbiorach technicznych i szkoleniach
  • w wyniku połączenia stanowimy jednostkę o największym potencjale w Polsce, a nasze certyfikaty, jako niezależnej jednostki certyfikacyjnej, są rozpoznawane i cenione na całym świecie.
  • możemy poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami
  • naszym atutem jest nieustannie wzbogacana wiedza i doświadczenie ponad 140-ciu auditorów
  • oferujemy naszym Klientom "wartość dodaną" w postaci bezpłatnych, comiesięcznych spotkań zwanych "Czwartkami Jakości"
  • przyjęte przez firmę wartości KOMPETENCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PARTNERSTWO są wyznacznikiem dla wszystkich pracowników naszej firmy na każdym etapie naszej pracy
  • bogata oferta szkoleń pozwala naszym Klientom zdobyć niezbędną wiedzę potrzebną do skutecznego rozwoju organizacji

W razie jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt.

Małgorzata Chynowska

Head Manager ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych - Małgorzata Chynowska

Head Manager ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych

+48 601 552 498

m.chynowska@tuv-nord.pl

Małgorzata Chyż-Szczypa

Product Manager ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych

+48 603 113 752

m.chyz@tuv-nord.pl