Zarządzanie Energią

* Specjalista Systemu Zarządzania Energią – SSZEn
* Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią - AWE

Wymaganie SSZEn  AWE
Wykształcenie   średnie lub wyższe
zalecane:
  • podstawowe rozumienie wpływu procesów firmy na efektywność energetyczną,
  • podstawowa znajomość zasad spalania paliw, przesyłu ciepła i energii
średnie lub wyższe
zalecane:
  • podstawowe rozumienie wpływu procesów firmy na efektywność energetyczną,
  • podstawowa znajomość zasad spalania paliw, przesyłu ciepła i energii
Szkolenie z zarządzania energią Wymagane:
uczestnictwo w kursie dla SSZEn  w wymiarze  24 godz.,
pomyślnie ukończone szkolenie (egzamin)
Wymagane:
podstawowa znajomość normy ISO 50001,
uczestnictwo w kursie dla AWE  w wymiarze  24 godz.,
pomyślnie ukończone szkolenie
Doświadczenie zawodowe    min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych,
w przypadku ukończenia szkoły średniej – 2 lata


Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia „z wolnej stopy”. W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”.

Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem „Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu”. Po podpisaniu umowy wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.

W razie zainteresowania ofertą na certyfikację osób prosimy o skontaktowanie się z nami.