Zarządzanie Czasem

Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie oraz przyznania certyfikatu:

              Wymaganie

                                                       SZCz

 Wykształcenie

 średnie lub wyższe

 Doświadczenie zawodowe

 ........................................................................................................

 Szkolenia

 Ukończenie kursu 16 h. Pozytywny wynik egzaminu końcowego.

*) Wyjaśnienia do tabeli: - 1 godzina kursu - 45 minut; „pomyślne ukończenie” – zdanie egzaminu końcowego.

Kursy z zakresu zarządzania czasem muszą być przeprowadzone przez instytucje szkolące uznane przez jednostkę certyfikującą – za takie uważa się instytucje ujęte na liście jednostek współpracujących z TUV NORD Polska.

Dla osób samodzielnie przygotowujących się, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu  „z wolnej stopy”, w takiej sytuacji kandydat  zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”.
Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem „Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu”.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Małgorzata Podawca
+48 32 786 46 39
Wyślij e-mail: m.podawca@tuv-nord.pl