Certyfikacja w sektorze ochrony zdrowia

* Lider zarządzania w ochronie zdrowia - LZ

Wymaganie LZ
Wykształcenie  
  • Średnie lub wyższe
Doświadczenie zawodowe  
  • W przypadku wykształcenia średniego min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku managerskim w jednostce ochrony zdrowia, lub 3 lata doświadczenia na stanowisku managerskim w innych branżach.
  • W przypadku wykształcenia wyższego min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku managerskim w jednostce ochrony zdrowia, lub 2 lata doświadczenia na stanowiskach managerskich w innych branżach.
Wymagania uprawniające do przyznania certyfikatu  
  • Pomyślne ukończenie kursu* „Praktyczne MBA w zarządzaniu szpitalem” + pozytywny wynik egzaminu końcowego.


Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie
Wymagania uprawniające do przyznania certyfikatu.


 

Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia „z wolnej stopy”.

W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto podane w zleceniu certyfikacyjnym.

Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem „Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu”. Po podpisaniu umowy wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.

W przypadku konieczności uzupełnienia doświadczenie zawodowego istnieje możliwość wydania zaświadczenia, które z chwilą spełnienia wszystkich wymagań zostaje zastąpione certyfikatem, nie później jednak niż 2 lata po pozytywnie zdanym egzaminie. W tym celu kandydat do certyfikacji zobowiązany jest przesłać do Jednostki Certyfikującej TUV NORD Polska dowody potwierdzające spełnienie wymagań (opis przebiegu pracy zawodowej poświadczonej przez przełożonego). W powyższej sytuacji ważność certyfikatu zostaje proporcjonalnie skrócona.

W razie zainteresowania ofertą na certyfikację osób prosimy o skontaktowanie się z nami.