GMP Kosmetyki

* Auditor wewnętrzny GMP Kosmetyki - AwGMP
* Ekspert GMP Kosmetyki - EksGMP

Wymaganie Auditor wewnętrzny GMP Kosmetyki Ekspert GMP Kosmetyki
Wykształcenie min. średnie min. średnie
Doświadczenie zawodowe min. 1 rok zatrudnienia min. 2 lata zatrudnienia (przy wykształceniu średnim)
Czynności związane z "GMP Kosmetyki" min. 6 -cy doświadczenia min. 1 rok doświadczenia
Szkolenie Pomyślnie zakończone szkolenie Auditorów wewnętrznych (24 godzin) Pomyślnie zakończone szkolenie na Eksperta (24 godzin)Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia "z wolnej stopy". W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w "Wytycznych do certyfikacji". Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto podane we wniosku o certyfikację.

Przyznanie certyfikatu musi nastąpić najpóźniej 1 rok po zdanym egzaminie. W przypadku konieczności uzupełnienia doświadczenia zawodowego istnieje możliwość wydania zaświadczenia, które z chwilą spełnienia wszystkich wymagań zostanie zastąpione certyfikatem, nie później jednak niż 1 rok po zdanym egzaminie. W tym celu kandydat do certyfikacji zobowiązany jest przesłać do Jednostki Certyfikującej dowody potwierdzające spełnienie wymagań – udokumentowanie poprzez wypisanie wniosku o certyfikację. W powyższej sytuacji ważność certyfikatu jest proporcjonalnie skrócona.

Ważność certyfikatu rozpoczyna się od momentu podjęcia decyzji o jego wydaniu i trwa przez 3 lata, który następnie można przedłużyć na kolejny cykl certyfikacji (tzw.recertyfikacja).