MENU

Misja i wartości

Misja naszej firmy brzmi:

Jako TÜV NORD Polska budujemy wartość firmy wspierając rozwój klientów oczekujących usług na najwyższym światowym poziomie. Pracując z pasją pomagamy w doskonaleniu zarządzania, zapewnianiu bezpieczeństwa wyrobów oraz podnoszeniu kwalifikacji.

Wdrożyliśmy i stosujemy model Kultury Organizacyjnej TNP, opartej na wartościach firmy.

Kulturę Organizacyjną TUV NORD Polska określają:

  • kultura otwartości, współpracy i gotowości na zmiany 
    oraz
  • Kodeks Wartości TUV NORD Polska (a nasze wartości to: Kompetencje, Partnerstwo, Odpowiedzialność).

Wartości TUV NORD Polska zostały wybrane i ustalone przez wszystkich pracowników TNP.

Na każdym etapie naszej działalności działamy zgodnie z naszą Kulturą, podkreślamy aspekty naszej Kultury Organizacyjnej i wagę wyznawanych przez nas wszystkich wartości. Nie pozostajemy jednak tylko na deklaracjach. W konsekwentny sposób od pracowników czyli od nas samych, wymagamy określonych postaw, zgodnych z naszą Kulturą Organizacyjną, szanując przy tym indywidualność każdego z nas.