MENU

System HACCP jest standardem, który obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze mające kontakt z produktami żywnościowymi oraz produkujące środki spożywcze. System HACCP jest podstawą do stwierdzenia, czy dany produkt wyprodukowany został w odpowiednich warunkach higienicznych i czy produkty pochodzące z danego zakładu są bezpieczne w aspektach zdrowotnych.

Podstawy certyfikacji systemu HACCP to Codex Alimentarius.

  1. Identyfikacja i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia; ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom
  2. Określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń
  3. Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać; ustalenie granic tolerancji (limitów krytycznych)
  4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli
  5. Ustalenie działań korygujących, jeżeli krytyczny punkt kontroli nie spełnia wymagań
  6. Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem
  7. Opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu

W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację bądź szkoleniem HACCP prosimy o kontakt.

Monika Wiśniewska-Stefaniuk

Product Manager ds. Branży Spożywczej

 +48 58 732 15 75 / 697 700 230

m.stefaniuk@tuv-nord.pl

Adam Banasik

Kierownik Działu Marketingu
tel. kom. +48 609 538 913

+48 32 786 46 21
Fax : +48 32 786 46 02

oferta@tuv-nord.pl