MENU

Usługi dla recyklingu

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Zgodność z prawem to jeden z najważniejszych wymogów w branży przetwarzania odpadów. Brak wymaganych decyzji administracyjnych może wiązać się z koniecznością jej wstrzymania oraz z wysokimi karami. Już na etapie planowania inwestycji warto zwrócić więc szczególną uwagę na aspekty środowiskowe, analizując je szczegółowo podczas przygotowania koncepcji, a następnie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu oddziaływania na środowisko.

Eksperci TÜV NORD Polska udzielą Państwu wsparcia we wszystkich obszarach oddziaływania na środowisko, na każdym etapie funkcjonowania zakładu – od koncepcji, przez realizację i użytkowanie, aż po likwidację instalacji.

TÜV NORD Polska jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji weryfikatorem środowiskowym w zakresie audytu przedsiębiorców zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przeprowadzenia audytu lub nie jesteście Państwo pewni, czy taki obowiązek zaistniał – zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji o obowiązku przeprowadzenia audytu: Recykling OPAKOWAŃ (link do: https://www.tuv-nord.com/pl/pl/uslugi/certyfikacja/systemy/recycling/), Recykling ZSEiE (link do: https://www.tuv-nord.com/pl/pl/uslugi/certyfikacja/systemy/recykling-zseie/)

CERTYFIKACJA

 

Zarządzanie środowiskiem, a w szczególności zgodność z prawem ochrony środowiska jest jednym z priorytetów w branży przetwarzania odpadów. Dużym wsparciem w tym zakresie jest wykorzystanie wystandaryzowanych systemów zarządzania środowiskiem, takich jak EMAS i ISO 14001. Oba systemy oparte są na tych samych założeniach, jednak EMAS dzięki publicznie dostępnej bazie uczestników systemu, rozpoznawalnemu logo oraz opublikowanej przez przedsiębiorstwo deklaracji środowiskowej, daje Państwu dodatkowe korzyści w postaci:

  • pozytywnego „ekowizerunku” przedsiębiorstwa, 
  • wzrostu wiarygodności dla partnerów biznesowych, 
  • dostępu do kontraktów zagranicznych, w których EMAS jest często jednym z kryteriów, 
  • zwiększonego poczucia bezpieczeństwa w przypadku kontroli służb ochrony środowiska, 
  • wpisania się w ogólnoświatowy trend wzrostu świadomości ekologicznej. 

TÜV NORD Polska jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji weryfikatorem środowiskowym uprawnionym do weryfikacji i zatwierdzenia deklaracji środowiskowej zgodnie z EMAS. Więcej informacji na temat EMAS i ISO 14001 znajdziecie Państwo TUTAJ (link do: https://www.tuv-nord.com/pl/pl/uslugi/certyfikacja/systemy/iso-14001-emas/)

Ponadto oferujemy również: 

  • certyfikację FSC (Forest Stewardship Council) 
  • audyty weryfikacyjne na potrzeby uzyskania znaku Blue Angel (Der Blaue Engel) 
  • certyfikację dobrowolną wyrobów „Produkt Sprawdzony”