MENU

AUTOMOTIVE

AUTOMOTIVE zakładka

Standard zawiera wymagania określone przez zrzeszonych w IATF(Międzynarodowym Zespole Operacyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego) producentów (OEM). Standard ten jest uzupełnieniem normy ISO 9001:2015 o wymagania dotyczące branży motoryzacyjnej. Każdy z zrzeszonych producentów(OEM) definiuje dodatkowo własne wymagania CSR(specyficzne wymagania klienta). Wymaganie te są rozwinięciem wymagań IATF w punktach które określają producenci(OEM), precyzując je, bądź określając np. referencyjne podręczniki, specyfikacje techniczne, wewnętrze procedury itp., które mają być stosowane.
Aktualne wymagania CSR zrzeszonych producentów(OEM) znajdują się na stronie - www.iatfglobaloversight.org.

 

  • certyfikację na zgodność z wymaganiami IATF 16949:2016, 
  • szkolenia otwarte z zakresu wymagań motoryzacyjnych (wymagania specyfikacji, kursy audytorów systemu, procesu produkcyjnego i wyrobów, FMEA, SPC, MSA, APQP/PPAP i wiele innych), 
  • narzędzie pomagające ustrukturyzować wszystkie wymagania specyficzne klientów w odniesieniu do wymagań IATF 16949:2016 i własnych procesów oraz dobrze przeprowadzić analizę wykonalności dla nowych projektów czy też tworzyć własne katalogi wymagań dla dostawców, 
  • cykliczne, cieszące się dużym zainteresowaniem, wymiany doświadczeń branżowych.