MENU

Weryfikacja Deklaracji Zgodności Wytwórcy Wyrobów Medycznych klasy I

Oferta skierowana jest do wytwórców wyrobów medycznych kl. I , którzy nie mogą poddać swojego wyrobu tradycyjnej ocenie zgodności przez jednostkę notyfikowaną. Dla tych, którzy chcą wyróżnić się na rynku i niezależnie potwierdzić jakość dokumentacji swojego wyrobu. Usługa Weryfikacji Deklaracji Zgodności dla wyrobu klasy I zaspokoi te potrzeby.

Usługa świadczona przez TUV NORD Polska oparta jest na wymaganiach Dyrektywy 93/42/EEC zał. VII i polega ona na weryfikacji w trybie off-site czyli poza siedzibą firmy wnioskującej. Wnikliwej ocenie i analizie podlega dokumentacja zgodności wyrobów medycznych klasy I.

Celem oceny jest potwierdzenie, iż deklaracja wytwórcy oparta jest na kompletnych dokumentach gwarantujących jakość wyrobu, a co za tym idzie zwiększa komfort i poczucie bezpieczeństwa. Po otrzymaniu pozytywnej oceny wytwórca otrzymuje dokument potwierdzający pozytywną weryfikację deklaracji zgodności oraz znak, którym może posługiwać się na materiałach reklamowych i informacyjnych dotyczących ocenionego wyrobu.

Małgorzata Chynowska

Product Manager Certyfikacji Wyrobów

+48 601552498

m.chynowska@tuv-nord.pl

Daniel Grudecki

Product Manager ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych

+48 609 550 481

d.grudecki@tuv-nord.pl

Małgorzata Chyż-Szczypa

Product Manager Certyfikacji Wyrobów Medycznych

+48 603113752
Fax : +48 603 113 752

m.chyz@tuv-nord.pl