MENU

Kornel Lukaszczyk

Kierownik Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej Wyroby Medyczne

+48 32 786 46 45

k.lukaszczyk@tuv-nord.pl

Małgorzata Chynowska

Product Manager Certyfikacji Wyrobów

+48 601552498

m.chynowska@tuv-nord.pl

Małgorzata Chyż-Szczypa

Product Manager Certyfikacji Wyrobów Medycznych

+48 603113752

m.chyz@tuv-nord.pl