Przewodnik po przejściu do nowej wersji wymagań VDA/ISA 6.0 - część 1

Zapraszamy na pierwszą dawkę zastrzyku wiedzy z webinaru o zmianach, które wprowadziła nowa wersja VDA ISA 6.0. Sprawdź czy któraś z nich nie ma kluczowego znaczenie dla funkcjonowania Twojej firmy.

Zmiany w ocenie VDA ISA – co nowego w wersji 6?

W świecie audytów i oceny zabezpieczeń informacji, dynamicznie rozwijają się standardy i wymagania. Dla firm działających w branży motoryzacyjnej kluczowe znaczenie ma system oceny VDA ISA, który regularnie jest aktualizowany, aby sprostać najnowszym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa danych. W styczniu zeszłego roku wprowadzono istotne zmiany, które mają na celu jeszcze lepsze zabezpieczenie informacji handlowych oraz zapewnienie ciągłości produkcji. W tym artykule przyjrzymy się, jakie zmiany niesie za sobą najnowsza wersja VDA ISA 6 i jakie są ich implikacje dla przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw branży automotive.

Dlaczego zmiany są potrzebne?

Zmiany w standardach takich jak VDA ISA są odpowiedzią na ewoluujące zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz rosnące wymagania dotyczące ochrony danych. W ostatnich latach obserwujemy wzrost skomplikowanych ataków cybernetycznych, które nie omijają branży motoryzacyjnej. Firmy muszą więc nieustannie doskonalić swoje systemy bezpieczeństwa, aby nie tylko chronić własne zasoby, ale również utrzymać zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Co nowego w VDA ISA 6?

Nowa wersja VDA ISA wprowadza kilka kluczowych zmian, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa informacji oraz dostosowanie oceny do aktualnych standardów ISO, takich jak ISO 27001 w nowej odsłonie. Jedną z najbardziej widocznych modyfikacji jest podział etykiet na poufność i dostępność. Cele oceny wersji poprzedniej definiowały ogólny poziomie bezpieczeństwa informacji. Kolejne iteracje wymagań umożliwiły wybór nowych celów oceny na przykład związanych z dostępnością. Aktualne podejście pozwala na bardziej szczegółowe podejście do ochrony danych w zależności od ich rodzaju i zastosowania w firmie.

Poufność vs Dostępność

Rozdzielenie etykiet na poufność i dostępność pozwala organizacjom lepiej dostosować zabezpieczenia do specyfiki przetwarzanych informacji. Poufność odnosi się do ochrony informacji handlowych, natomiast dostępność koncentruje się na zapewnieniu ciągłości procesów produkcyjnych i infrastrukturalnych. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla firm, które w zależności od roli w łańcuchu dostaw, mogą mieć różne priorytety w zakresie zabezpieczania danych.

Jak przygotować się do zmian?

Przedsiębiorstwa, które planują przejść ocenę VDA ISA w wersji 6, powinny rozpocząć od dokładnej analizy nowych wymagań i dostosować swoje wewnętrzne procedury oraz systemy bezpieczeństwa. Warto również zainwestować w szkolenia pracowników, aby zrozumieli oni nowe zagrożenia i nauczyli się skutecznie reagować na incydenty bezpieczeństwa.

 

Jak skutecznie wdrożyć nowe wymagania VDA ISA 6?

Wdrożenie nowych wymagań VDA ISA 6 może wydawać się wyzwaniem, ale dzięki odpowiedniemu podejściu i planowaniu można osiągnąć sukces bez nadmiernego stresu i nieoczekiwanych kosztów. Oto kilka kroków, które pomogą w płynnym przejściu na nową wersję standardu.

1. Dokładna analiza i planowanie

Zacznij od szczegółowego przestudiowania nowych wymagań i zrozumienia, jak wpłyną one na Twoją organizację. Zidentyfikuj obszary, które będą wymagały największej uwagi i zastanów się, jakie zasoby będą potrzebne do wdrożenia zmian. Utwórz harmonogram wdrożenia, który uwzględni czas na aktualizację dokumentacji, wdrożenie nowych procedur oraz szkolenie personelu.

2. Szkolenia i podnoszenie świadomości

Kluczowym elementem skutecznego systemu bezpieczeństwa informacji są dobrze przeszkoleni pracownicy. Zorganizuj szkolenia, które nie tylko przedstawią nowe wymagania, ale również zwiększą ogólną świadomość na temat bezpieczeństwa informacji. Szkolenia powinny być dostosowane do różnych grup pracowników, w zależności od ich roli w ochronie danych.

3. Dostosowanie procedur i systemów

Przejrzyj istniejące procedury i systemy bezpieczeństwa, aby dostosować je do nowych wymagań. W niektórych przypadkach może to oznaczać konieczność wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań, w innych wystarczy aktualizacja obecnych zabezpieczeń. Ważne jest, aby każda zmiana była dokładnie udokumentowana i komunikowana wszystkim zainteresowanym stronom.

4. Testowanie i ocena skuteczności

Po wdrożeniu zmian przeprowadź testy, które zweryfikują ich skuteczność. Może to obejmować zarówno testy penetracyjne, jak i symulacje sytuacji kryzysowych. Testy pomogą nie tylko w ocenie gotowości systemu, ale również w wykryciu potencjalnych słabości, które można jeszcze usprawnić przed oficjalną oceną.

5. Ciągłe monitorowanie i doskonalenie

Bezpieczeństwo informacji to proces ciągły, który nie kończy się na wdrożeniu zmian. Regularnie monitoruj systemy i procedury, aby upewnić się, że są one nadal efektywne i zgodne z najnowszymi standardami. Zwracaj uwagę na nowe zagrożenia i bądź gotowy do szybkiego reagowania w przypadku wykrycia niezgodności lub incydentów.


Wdrożenie VDA ISA 6 to nie tylko konieczność spełnienia wymagań klientów z branży motoryzacyjnej, ale również szansa na wzmocnienie ochrony danych i zwiększenie konkurencyjności firmy. W kolejnym artykule z serii skupimy się na najlepszych praktykach i narzędziach, które mogą ułatwić proces wdrożenia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w Twojej organizacji.

 

autor: Mariusz Koszeluk, Manager / Opiekun merytoryczny ds. Bezpieczeństwa informacji/Auditor

 

TÜV NORD Polska
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Tel.: +48 32 786 46 46
biuro@tuv-nord.pl