MENU

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT: Wobec rozszerzającej się pandemii koronawirusa oraz działań podjętych przez polski rząd oraz służby publiczne, również my, kierując się troską o zdrowie publiczne oraz naszych pracowników, podjęliśmy działania, które mogą mieć wpływ na bieżącą obsługę Was - naszych Klientów.

Szanowni Klienci,

wobec rozszerzającej się pandemii koronawirusa oraz działań podjętych przez polski rząd oraz służby publiczne, również my, kierując się troską o zdrowie publiczne oraz naszych pracowników, podjęliśmy działania, które mogą mieć wpływ na bieżącą obsługę Was - naszych Klientów.
W każdym przypadku zachowujemy ciągłość naszego działania dbając o zapewnienie możliwie najlepszej obsługi.

Jednocześnie w każdym przypadku gdzie jest to możliwe przeprowadzamy audyty, inspekcje oraz inne rodzaje usług w sposób zdalny. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, zapytajcie czy w przypadku Waszej organizacji jest to możliwe. Każdy przypadek będzie analizowany oddzielnie, a decyzje będą podejmowane indywidualnie, tak aby dostarczając naszą usługę wyeliminować ryzyko dla Waszych oraz naszych pracowników.

Jednocześnie informujemy, że do końca marca ograniczamy maksymalnie bezpośrednie kontakty z naszymi pracownikami w biurach, prosimy tym samym o kontakt zdalny z naszymi oddziałami pod dotychczasowymi adresami oraz numerami telefonów.

Przesuwamy również planowane do końca marca szkolenia stacjonarne oraz zaplanowane do końca kwietnia spotkania cykliczne (np. Czwartki Jakości), jednocześnie zapraszając do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez nas w sieci oraz na naszych stronach w social media, a także korzystania z e-learningowych form dokształcania i możliwości pozyskania wiedzy on-line.

Jak zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji, aby Was wspierać i rozwiać mogące pojawiać się wątpliwości.

Z poważaniem

Marek Barnaś

Prezes Zarządu

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

 

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl