Rekvizīti

Informācija

TE SIA TUV NORD Baltik
Sāremas iela 3,
Riga, LV-1005 

tālr.: +371 67370391
fax:+371 67820303
info@tuv-nord.lv

Reģistrācijas numurs: 40003121062
VAT: LV40003121062

Paraksttiesīgā persona: Oksana Leonidova

Valdes locekle: Oksana Leonidova

Kvalitātes vadītāja: Galina Aksjonova
Biroja administratore: Indra Apine
Grāmatvedība: Vera Posohova

Norēķinu konti:
Banka: Swedbank AS
Konts.: LV89HABA0001408047227
Kods: HABALV22

Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Konts.: LV42NDEA0000083472273
Kods: NDEALV2X