MENU

Magnētisko daļiņu metode (MT)

  • Nesagraujošās testēšanas laboratorija
  • +371-25917020
  • +371-67370396

Magnētisko daļiņu metode (MT) Testēšanas metode: LVS EN ISO 23278:2015 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Testēšana ar magnētiskajām daļiņām. Pieņemšanas līmeņi".

Nesagraujošās kontroles magnētisko daļiņu metode domāta, lai konstatētu virsmas un zemvirsmas (līdz 2mm dziļumā) defektus, kas ar neapbruņotu aci nav saredzami.

Magnētisko daļiņu defektoskopijas uzdevums ir radīt virs defekta magnētisko lauku un pēc magnētiskās izkliedes lauka atrast izstrādājuma defektu.

Lai kontroles iecirkņos virs defektiem atklātu magnētiskos laukus, uzklāj feromagnētiskās daļiņas, kas suspendētas šķidrumā (slapjā metode) vai izkliedētas gaisā (sausā metode).

Magnētisko daļiņu metode kontrolei izmatojama tikai detaļām no feromagnētiskajiem materiāliem.

Magnetizējot detaļas, kontroles iecirknī rodas magnētiskais lauks. Magnētiskā plūsma detaļas bezdefektu daļā nemaina savu virzienu. Ja magnētiskā lauka ceļā sastopami defekti, piemēram, metāls nav vienlaidu (plaisas, nemetāliski ieslēgumi, poras un tml.), magnētisko līniju daļa sniedzas ārpus detaļas. Tur, kur tās iziet ārpus detaļas un ieiet atpakaļ, rodas vietējās magnētiskās N, S joslas un magnētiskais lauks virs defekta. Magnētiskajā laukā virs defekta uz feromagnētiskajām daļiņām iedarbojas vairāki spēki, kuru rezultātā daļiņās magnetizējas un pievelkas cita pie cita, savirknējas ķēdē un virzās uz defektu, kur notiek to koncentrēšanās joslu veidā. Josliņu platums, ko veido nosēdies pulveris, ir ievērojami lielāks par plaisu vai plaisiņu platumu, tāpēc ar magnētisko daļiņu metodi var konstatēt vissīkākās plaisiņas, kuru atvēruma platums ir 0,001mm, dziļums 0,01mm un vairāk, kā arī citus defektus.

Magnētisko daļiņu metode (MT)

Aleksandrs Gavrišs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370396

+371-25917020
Fax : +371-67820303

lab@tuv-nord.lv