Metinātāju sertifikācija

Do you have any questions or comments? Contact us!
Personāla sertifikācijas centrs +371 67373138

Personāla sertifikācijas centrs

Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" piedāvā metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

2007. gada 15. augustā Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" personāla sertifikācijas centrs tika akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK atbilstoši Eiropas standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām un ir kompetents veikt sekojošo metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju:

Personāla sertifikācijas shēma (metinātāji)

Sertifikācijas process ietver:

1.           Kandidāta reģistrācija;

Kandidāta reģistrācijas process ir detalizēti aprakstīts pievienotajā dokumentā šeit;

2.           Sagatavošana eksaminācijas procesam (dokumentācijas izskatīšana, informācijas apkopošana, eksāmena norises vietas saskaņošana);

3.           Kandidāta kompetences eksaminācija;

4.           Kompetences eksaminācijas rezultātu vērtējums;

5.           Kandidāta sertifikācija (kvalifikācijas sertifikāta piešķiršana).

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391