MENU

Metinātāju sertifikācija

Personāla sertifikācijas centrs

Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" piedāvā metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

2007. gada 15. augustā Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" personāla sertifikācijas centrs tika akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK atbilstoši Eiropas standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām un ir kompetents veikt sekojošo metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju:

Personāla sertifikācijas shēma (metinātāji, lodētāji un lodēšanas operatori, metināšanas operatori un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāji)

Sertifikācijas process ietver:

1. Kandidāta reģistrācija. Lai pieteiktos sertifikācijas procesam kandidāts vai kandidāta darba devējs aizpilda atbilstošu pieteikumu sertifikācijai, papildus iesniedzot sekojošus dokumentus:

  • Pases kopiju
  • izglītības dokumenta par teorētiskās un praktiskās sagatavošanas kursu beigšanu kopiju
  • fotogrāfijas (4 x 5 cm 2 gab., pēc nepieciešamības).

Kandidātam vai kandidāta darba devējam ir jāiesniedz pieteikumu katrai sfērai atsevišķi.

2. Sagatavošana eksaminācijas procesam (dokumentācijas izskatīšana un informācijas apkopošana).

3. Kandidāta kompetences eksaminācija.

4. Nepieciešamo laboratorijas testu veikšana.

5. Kandidāta sertifikācija (kvalifikācijas sertifikāta piešķiršana).

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391

+371-29267763
Fax : +371-67820303

aleksandrs.filipovs@tuv-nord.lv