Metināšanas ražotņu sertifikācija

Do you have any questions or comments? Contact us!
Metināšanas birojs +371-67370391

Metināšanas ražotņu sertifikācija

Metināšanas ražotņu sertifikācija notiek saskaņā ar standartiem:

 

 • LVS EN ISO 3834-2:2006 Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 2. daļa: Visaptverošas kvalitātes prasības
 • LVS EN ISO 3834-3:2006 Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 3. daļa: Standarta kvalitātes prasības
 • LVS EN ISO 3834-4:2006 Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 4. daļa: Elementārās kvalitātes prasības.

 

Sertifikācija tiek veikta katrai specifisko produktu grupai atsevišķi pēc ražotāju izvēles.

 

Piedāvājam sekojošas darbības sfēras:

 

 • LVS EN 13445 Nekarsējamās spiedtvertnes
 • LVS EN 13480 Rūpnieciskie metāla cauruļvadi
 • LVS EN 286 Vienkāršās nekarsējamās spiedtvertnes, kuras projektētas gaisa vai slāpekļa uzglabāšanai
 • LVS EN 12732 Gāzapgādes sistēmas - Tērauda cauruļvadu metināšana. Funkcionālās prasības
 • LVS EN 1090 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana
 • LVS EN 14015 Vertikālu, cilindrisku, virszemes, metinātu tēraudu rezervuāru, ar plakanu grīdu, kuros paredzēts uzglabāt šķidrumus apkārtējās vides temperatūrā un virs tās un kas tiek izbūvēti turpmākajā lietošanas vietā, projektēšanas un izgatavošanas instrukcija
 • LVS EN 12952 Ūdens cauruļu katli un to aprīkojums
 • LVS EN 12953 Korpusu katli.

Pēc saskaņošanas ar pasūtītāju sertifikācija ir iespējama arī citām produktu grupām.

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391