Būvizstrādājumu sertifikācija

Būvizstrādājumu (tērauda / alumīnija konstrukciju,dūmeņu) sertifikācija

Būvizstrādājumu (tērauda / alumīnija konstrukciju, dūmeņu) atbilstības novērtēšana notiek TUV Nord Baltik Metināšanas birojā (turpmāk tekstā MB), kurā ir ieviesta kvalitātes sistēma pēc LVS EN ISO/IEC 17065 standarta prasībām (LATAK-S1-405), lai nodrošinātu kompetentu un objektīvu sertifikācijas procedūras norisi atbilstoši Latvijas Republikas un starptautiskajiem personāla sertifikāciju reglamentējošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana notiek pēc sekojošiem normatīviem dokumentiem:

  • LVS EN 1090-1 - Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem;
  • LVS EN 1090-2 - Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām;
  • LVS EN 1090-3 - Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 3. daļa: Tehniskās prasības alumīnija konstrukcijām;
  • LVS EN 1090-4 - Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 4.daļa: Tehniskās prasības auksti velmētiem jumtu, griestu, grīdu un sienu tērauda elementiem un konstrukcijām;
  • LVS EN 1090-5 - Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 5.daļa: Tehniskās prasības plāniem auksti velmētiem jumtu, griestu, grīdu un sienu alumīnija elementiem un konstrukcijām;
  • LVS EN 13084-7 - Brīvi stāvošie dūmeņi. 7. daļa: Izstrādājumu tehniskie noteikumi cilindriskām tērauda detaļām lietošanai viensienas tērauda dūmeņos un tērauda oderējumos.
  • LVS EN 40-5 - Apgaismes stabi. 5. daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem.
  • 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 305/2011/EU (Būvizstrādājumu Regula jeb CPR).

 

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju, kā arī brīvi stāvošo dūmeņu atbilstības novērtēšanai tiek izmantota sistēma 2+.

Apgaismes stabu atbilstības novērtēšanai tiek izmantota sistēma 1.

Kontaktinformācija

Aleksandrs Fiļipovs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 24990980

Tel.: +371-29267763
aleksandrs.filipovs@tuv-nord.lv