MENU
    1. Pakalpojumi
    2. Sertifikācija
    3. Marķēšana ar TÜV NORD zīmi

Marķēšana un brīvprātīgā atbilstības novērtēšana

Piedāvājam plaša spektra brīvprātīgās atbilstības novērtēšanas pakalpojumus dažāda veida produkcijai saskaņā ar starptautisko normu un pasūtītāja prasībām.  Pamatojoties uz pasūtītāja iesniegtu tehnisko uzdevumu, apliecinām produkcijas atbilstību noteiktajiem kritērijiem un/vai normatīviem.

Atbilstības novērtēšanas procesa rezultātā tiek izsniegts atbilstošs sertifikāts un/vai testēšanas (izmēģinājumu) protokols, uz kura pamata pasūtītājs var iegūst tiesības marķēt produkciju ar TÜV NORD zīmi. Izvēlētie produkcijas paraugi tiek testēti akreditētās Eiropas laboratorijās pēc konkrētiem norādītajiem kritērijiem. Testēšanas rezultāti ne tikai apstiprina produkcijas atbilstību normatīvo dokumentu prasībām, bet arī akcentē produkcijas augsto kvalitāti un lietošanas īpašības.

TÜV NORD marķējums garantē, ka produkcijas atbilstību ir apliecinājusi starptautiski atzīta kompānija TÜV NORD.

Marķējums atvieglo uzņēmumiem pieeju starptautiskajiem tirgiem, veicinot konkurētspēju un atpazīstamību.

Aleksandrs Matvejevs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67 370 394

+371 26 417 169
Fax: +371-67820303

aleksandrs.matvejevs@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details