MENU

Sabiedriskie rotaļu laukumi

Sabiedrisko rotaļu laukumu pēcuzstādīšanas inspekcija (pārbaude)

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 18 sabiedriskā rotaļlaukuma un atpūtas laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam (turpmāk - valdītājs) ir pienākums veikt pēcuzstādīšanas pārbaudi pēc tam, kad ierīkots jauns publiskais rotaļlaukums un atpūtas laukums vai aprīkojums spēlēm vai citām darbībām. Tādu parbaudi var veikt tikai neatkarīgs, kompetents inspektors.

 

Sadarbība ar Lietuvā akreditētu māsas uzņemumu TUVLITA UAB mēs piedāvājam  pēcuzstādīšanas pārbaudes pakalpojumus gan iekštelpās, gan ārā uzstādītiem publisko rotaļu laukumiem  atbilstoši EN 1176 standarta sērijai.

 

Veicot šādu pārbaudi, tiek pārbaudīts:

  • Sertifikāti, pārbaudes protokoli un citi dokumenti, kas apliecina atbilstību piemērojamajiem standartiem, kā arī lietotāja un uzstādīšanas instrukcijas
  • Vai iekārtas, rotaļu laukumu virsma un citi elementi ir uzstādīti saskaņā ar tehniskiem rasējumiem un uzstādīšanas instrukcijām
  • Vai iekārtas un pārklājums atbilst piemērojamajiem standartiem un drošības prasībām.

 

Klientam tiek izsniegts detalizēts pārbaudes protokols saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 18 prasībām.

 

 

Ikgadējā inspekcija (ikgadējā pārbaude)

Šī pārbaude jāveic vismaz reizi gadā, lai noteiktu vispārējo rotaļlaukuma drošības līmeni.

 

To panāk, pārbaudot visas izmaiņas, kas veiktas aprīkojumā remonta, nodiluma vai vides ietekmes dēļ, un veicot riska novērtējumu, pamatojoties uz novirzēm no standarta prasībām un ņemot vērā iespējamo traumu iespējamību un smagumu.

Klientam tiek sniegts detalizēts pārbaudes protokols, kurā apkopoti attēli, padziļināti noviržu apraksti un noteikti riska līmeņi.

Igors Svikša

Inspekcijas vadītājs
Sāremas iela 3, Rīga, LV - 1005
+371-67373136

+371-28457583
Fax : + 371-67820303

inspekcija@tuv-nord.lv