Nuclear projects & Certification Profit Center

Nuclear projects & Certification Profit Center

Kodoldrošība un tehnoloģijas

TUV NORD Baltik portfelis atomtirgum ietver šādus pakalpojumus:

  • Atomelektrostaciju (AES) ražotnes pārbaude, konsultācijas un piegādātāju apmācība saskaņā ar projektu prasībām
  • AES projektu kodoldrošībai svarīgu sistēmu neatkarīga novērtēšana - sistēmu, konstrukciju un elementu, kas klasificēti atbilstoši kodoldrošībai izvērtēšanai,  projektu novērtējums
  • Kodoldrošībā klasificēto sistēmu, konstrukciju un elementu projektu izvērtēšana
  • Metodisko un normatīvo dokumentu izstrādāšana AES piegādāto iekārtu un būvkonstrukciju atbilstības novērtēšanai
  • Ekspertu un konsultāciju pakalpojumu sniegšana  AES demontāžai
  • Tehniskā atbalsta ekspertu sniegšana Eiropas Savienības reģionālo sekretariātu izcilības centriem CBRN (ķīmiskā, bioloģiskā, radiācijas un kodoldrošība) jomā.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt vai rakstīt nodaļas vadītājam pa zemāk norādītajiem tālruņa numuriem/e-pastu:

Paata Gogolidze Kodolprojektu un sertifikācijas Profit centra vadītājs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67370391