MENU

Vizuālā metode (VT) - I un II LĪMENIS

Apmācības no 18.01.2021. Vēlams pieteikties līdz 04.01.2021.

Apmācības no 01.03.2021. Vēlams pieteikties līdz 12.02.2021.

Apmācības no 12.07.2021. Vēlams pieteikties līdz 25.06.2021.

APMĀCĪBU PROGRAMMA

I LĪMENIS

Cena: EUR 800,00+PVN

VT  I LĪMENIS (16 h):

 • Ievads                                                                    1 h
 • Metodes fiziskie pamati (VT)                                 2,5 h
 • Kontroles līdzekļi                                                   1,5 h
 • Kontroles objekts                                                   0,5 h
 • Metodes (VT)                                                         0,5 h
 • Kontroles veikšana                                                1 h
 • Analīze, novertēšana un  dokumentēšana            1 h
 • Materiālzinātne                                                      1 h
 • Standarti, noteikumi, norādījumi                            0,5 h
 • Drošības tehnikas noteikumi                                 0,5 h
 • Praktiskās nodarbības                                           6 h

APMĀCĪBU PROGRAMMA

II LĪMENIS

Cena: EUR 950,00+PVN

VT II LĪMENIS (24 h):

 • Ievads                                                                                                    1 h
 • Metodes fiziskie pamati (VT)                                                                  6 h
 • Ierīces un kontroles palīglīdzekļi                                                            3 h
 • Kontroles objekts                                                                                  0,5 h
 • Procesa kontrolēšana                                                                             2 h
 • Metodes (VT)                                                                                          0,5 h
 • Kontroles veikšana                                                                                 1 h
 • Analīze un novērtējums. Dokumentēšana. Kontroles instrukcijas         3 h
 • Standarti un noteikumi                                                                            2 h
 • Salīdzinājums ar citām kontroles metodēm                                          1,5 h
 • Materiālzinātne                                                                                        3 h
 • Metodes drošība                                                                                  1,5 h
 • Apkārtējās vides aizsardzības un drošības tehnikas noteikumi            2 h
 • Praktiskās nodarbības                                                                           13 h