MENU

Penetrācijas metode (PT) - I un II LĪMENIS

Apmācības no 15.03.2021. Vēlams pieteikties līdz 26.02.2021.

APMĀCĪBU PROGRAMMA

I LĪMENIS

Cena: EUR 1200,00+PVN

PT  I LĪMENIS (16 h):

 • Metodes pamati (PT)                                   2 h
 • Cilvēka acis īpatnības                                  0,5 h
 • Kontroles objekts                                         0,5 h
 • Metodes piemērošana (PT)                          0,5 h
 • Kontroles veikšana                                       2 h
 • Testēšanas iekārtas un procesa kontrole     2 h
 • Analīze un novērtējums                                0,5 h
 • Materiālzinātne                                             1 h
 • Standarti un reglamenti                                0,5 h
 • Drošības tehnikas noteikumi                        0,5 h
 • Praktiskās nodarbības                                 6 h

APMĀCĪBU PROGRAMMA

II LĪMENIS

Cena: EUR 1500,00+PVN

PT II LĪMENIS (24 h):

 • Metodes pamati (PT)                                   2 h
 • Cilvēka acis īpatnības                                  0,5 h
 • Kontroles objekts                                         0,5 h
 • Metodes piemērošana (PT)                          0,5 h
 • Kontroles veikšana                                       2 h
 • Testēšanas iekārtas un procesa kontrole     2 h
 • Analīze un novērtējums                                0,5 h
 • Materiālzinātne                                             1 h
 • Standarti un reglamenti                                0,5 h
 • Drošības tehnikas noteikumi                        0,5 h
 • Praktiskās nodarbības                                 6 h