MENU

Magnētisko daļiņu metode (MT) - I un II LĪMENIS

Apmācības no 01.03.2021. Vēlams pieteikties līdz 12.02.2021.

Apmācības no 27.09.2021. Vēlams pieteikties līdz 10.09.2021.

APMĀCĪBU PROGRAMMA

I LĪMENIS

Cena: EUR 1200,00+PVN

MT  I LĪMENIS (16 h):

 • Ievads                                                                   1 h
 • Metodes fiziskie pamati (MT)                                2 h
 • Kontroles objekts                                                  0,5 h
 • Metodika, tehnikas piemērošana                          2 h
 • Kontroles veikšana                                                1 h
 • Procesu kontrole                                                   1 h
 • Analīze, novērtēšana un dokumentēšana             1 h
 • Materiālzinātne                                                      0,5 h
 • Standarti un noteikumi                                           0,5 h
 • Drošības tehnikas noteikumi                                 0,5 h
 • Praktiskās nodarbības                                           6 h

APMĀCĪBU PROGRAMMA

II LĪMENIS

Cena: EUR 1500,00+PVN

MT II LĪMENIS (40 h):

 • Ievads                                                                                                   1 h
 • Metodes fiziskie pamati (MT)                                                                6 h
 • Kontroles objekts                                                                                  0,5 h
 • Metodika, tehnikas piemērošana                                                          2 h
 • Kontroles veikšana                                                                                1 h
 • Magnetizācijas veidi                                                                              2 h
 • Ierīces un palīglīdzekļus kontroles                                                        2 h
 • Procesu kontrole                                                                                    3 h
 • Analīze, izvērtēšana un dokumentēšana,
 • Kontroles norādījumi                                                                             2,5 h

 • Standarti un noteikumi                                                                          2 h
 • Salīdzinājums ar citām kontroles metodēm                                          1,5 h
 • Materiālzinātne                                                                                     1 h
 • Metodes drošība                                                                                   1,5 h
 • Apkārtējās vides aizsardzības un drošības tehnikas noteikumi            2 h
 • Praktiskās nodarbības                                                                          12 h