MENU

Mūra konstrukciju būvdarbu izpildījums saskaņā ar LVS EN 1996-1 un LVS EN 1996-2

APMACĪBU SEMINĀRS: MŪRA KONSTRUKCIJU BŪVDARBU IZPILDĪJUMS SASKAŅĀ AR LVS EN 1996-1 UN LVS EN 1996-2. BŪVNIECĪBAS PROCESI UN BŪVUZRAUDZĪBA

Semināra mērķauditorija:

Visas mūra konstrukciju būvniecības procesos iesaistītās puses – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Par semināru:

Padziļinātais seminārs par mūra konstrukciju būvdarbu izpildījumu saskaņā ar standartiem LVS EN 1996-1 un LVS EN 1996-2 ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā. Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka būvniecībā un būvuzraudzībā obligāti piemērojami Eirokodeksi un to saimes standarti. LVS EN 1996-1 un LVS EN 1996-2 standarti nosaka specifiskas prasības tieši uz mūra konstrukcijām. Kādas tad ir galvenās prasības? Kādi ir galvenie kritēriji mūra konstrukciju būvniecības procesos un būvuzraudzībā? Kā darbojas šo standartu lietošana praksē objektā?

Semināra programma:

  • Vispārīgi par kvalitāti saskaņā ar nacionālo likumdošanu un Eirokodeksiem
  • Atgādinājums par galvenajiem Eirokodeksu principiem
  • Ražošana un Darbu izpilde
  • Prasības materiālu ražotājam
  • Prasības būvdarbu izpildītājam
  • Norādījumi darbu izpildei-galvenie principi
  • Darbu izpildes ģeometriskās pielaides
  • Darbu nodošana un dokumentēšana-principi
  • Praktiski piemēri, jautājumi un atbildes.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas labajā pusē un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv