MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Mācību centrs
  3. Apmācības būvniekiem
  4. Mūra konstrukciju būvdarbu izpildījums saskaņā ar LVS EN 1996-1 un LVS EN 1996-2

APMACĪBU SEMINĀRS: MŪRA KONSTRUKCIJU BŪVDARBU IZPILDĪJUMS SASKAŅĀ AR LVS EN 1996-1 UN LVS EN 1996-2. BŪVNIECĪBAS PROCESI UN BŪVUZRAUDZĪBA

Semināra mērķauditorija:

 

visas mūra konstrukciju būvniecības procesos iesaistītās puses – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

 

Norises vieta: Viesnīcas Ibis Styles konferenču zāle  (Katrīnas dambis 27, Rīga).

Norises ilgums: tiks precizēts.

Datums: tiks precizēts.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Par semināru:

Padziļinātais seminārs par mūra konstrukciju būvdarbu izpildījumu saskaņā ar standartiem LVS EN 1996-1 un LVS EN 1996-2 ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā. Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka būvniecībā un būvuzraudzībā obligāti piemērojami Eirokodeksi un to saimes standarti. LVS EN 1996-1 un LVS EN 1996-2 standarti nosaka specifiskas prasības tieši uz mūra konstrukcijām. Kādas tad ir galvenās prasības? Kādi ir galvenie kritēriji mūra konstrukciju būvniecības procesos un būvuzraudzībā? Kā darbojas šo standartu lietošana praksē objektā?

Semināra programma:

 • Vispārīgi par kvalitāti saskaņā ar nacionālo likumdošanu un Eirokodeksiem
 • Atgādinājums par galvenajiem Eirokodeksu principiem
 • Ražošana un Darbu izpilde
 • Prasības materiālu ražotājam
 • Prasības būvdarbu izpildītājam
 • Norādījumi darbu izpildei-galvenie principi
 • Darbu izpildes ģeometriskās pielaides
 • Darbu nodošana un dokumentēšana-principi
 • Praktiski piemēri, jautājumi un atbildes.

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas labajā pusē un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Mācību centrs

Mācību centrs
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija
+371 67370391

+371 22318572

apmacibas@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details