MENU

Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā un atbilstoši preventīvie pasākumi

Semināra mērķauditorija:

būvspeciālisti un citas ieinteresētas personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, projektētāji, būvinspektori).

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Cena: Vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Semināra programma:

  • Darba dēvēja tiesības un pienākumi.
  • Darbinieka tiesības un pienākumi.
  • Prasības darbam augstumā un darba organizēšana.
  • Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi un to lietošana.
  • Drošības prasības, veicot darbu uz kāpnēm.
  • Drošības prasības, lietojot sastatnes.
  • Drošības prasības, veicot darbu uz jumtiem.
  • Drošības prasības, izmantojot virves un stiprinājumus.
  • Nodarbināto apmācība, instruktāža un konsultēšana.
  • Jautājumi un atbildes.

 Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

 

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv